24.01.2022

Door de beperkingen welke ons opgelegd zijn vanwege het Coronavirus, zijn de gezamenlijke clubactiviteiten lang achterwege gebleven. Incidenteel was er in België nog een Veldtoertocht die doorging en waar ook leden van onze vereniging hebben deelgenomen.  Afgelopen zondag echter werd er in Etten Leur een graveltocht georganiseerd voor het goede doel n.l. voor KIKA.  Van onze vereniging hebben hier 9 man aan deelgenomen. Ook zijn er verschillende leden welke hun activiteiten op de weg individueel weer hebben opgepakt. Laat ons hopen dat voor komende zondag we weer in groepsverband de weg op kunnen. Indien dit zo is dan wordt er weer vertrokken om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

14.02.2022

Nadat we vorige zondag getrakteerd werden op forse regenbuien, waren de vooruitzichten  zondag j.l. heel wat beter. Weliswaar een strakke zuiderwind wat het fietsen niet helemaal aangenaam maakte, maar het was wel droog.

Om 09.00 uur verzamelden zich dan ook weer een aantal leden bij de Valk om te gaan fietsen. De A ploeg was bijna voltallig aanwezig en zij hebben voor een van de laatste keren dit winterseizoen een rit door de velden gemaakt richting de Kogelvanger onder Etten Leur.

Voor de wegritten was er minder belangstelling en zo kwam het dat de aanwezigen van de B- en C groep besloten samen op weg te gaan. Zij zijn via de Maatjes, Nieuwmoer, Wildert naar Trapke Op onder Huijbergen gefietst waar zij de koffiepauze hebben gehouden. Huiswaarts ging het via Wouwse Plantage, Nispen en Achtmaal.

Voor volgende week weer afspraak voor alle groepen om 09.00 uur bij de Valk in Wernhout.

De Valk is ook de locatie waar vrijdag a.s. 18/2 de Jaarvergadering wordt gehouden. De leden hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen. Let op het aanvangsuur is deze keer 19.00 uur!!!

21.02.2022

De weergoden zijn ons in 2022 nog niet gunstig gezind. Vorige zondag was het nog enigszins gunstig zodat de bijna voltallige A ploeg nog een laatste keer een onderlinge rit hebben gereden richting de Kogelvanger onder Etten Leur. Voor de wegrit was er minieme belangstelling zodat de B en C groep gezamenlijk een rit gereden hebben richting Huijbergen. Afgelopen zondag daarentegen is iedereen wijselijk thuis gebleven.

Wat wel positief is dat we de Algemene Ledenvergadering op vrijdag konden laten doorgaan. Tijdsens deze vergadering, welke goed werd bezocht, werd er een bestuursverkiezing gehouden omdat K. Jacobs en R. Wirix aftredend waren en zij zich niet herkiesbaar hadden gesteld.  Niet iedereen was enthousiast om de vacatures op te vullen. Alleen C. Oostvogels was bereid om zitting te nemen in het bestuur. Verder werden de datums vastgesteld voor de doordeweekse grote clubritten. Ook werd een nieuwe shirtsponsor voorgesteld n.l. Wilpac van ons lid Jos Willemsen. En waar velen al lang hadden op gewacht werd de uitslag bekendgemaakt van het clubkampioenschap 2021, wat als tempoproef werd verreden en waarbij elke seconde die men te veel of te weinig over het te verrijden traject had gereden een strafpunt opleverde. De uitslag van de eerste 5 was als volgt:

1e. Johan van Aert met 98 strafpunten

2e Will Hereijgers met 118 strafpunten

3e gelijk: G. van Hassen en A. Woestenberg met 130 strafpunten

5e J. Willemsen met 134 strafpunten

Op Carnavalszondag rekenen we op beter weer zodat de laatste winterrit voor de opening van het nieuwe seizoen op 6 maart een groot aantal leden weer de weg op kunnen. Vertrek voor deze rit ten om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

28.02.2022

Op de laatste zondag van februari was het eindelijk weer eens geschikt fietsweer. Geen regen en weliswaar in de vroege ochtend nog behoorlijk fris. En gezien het Carnavalszondag was waren er toch een behoorlijk aantal leden komen opdagen om te gaan fietsen. Zo konden alle 3 groepen een eigen ritje rijden.

Van de A groep waren er nog enkelen die voor de laatste keer een veldritje hebben gereden. De overige leden zijn via Minderhout, Baarle Nassau naar Zondereigen gereden voor de koffiestop. Via buitenwegen o.a. richting Merksplas werd terug naar Wernhout gereden.

De B groep was ook goed vertegenwoordigd en zij zijn via Galder en Chaam naar Gilze gefietst. Hier was een koffiestop voorzien, maar op de voorziene bestemming was het zo druk met carnavalsvierders dat besloten werd een andere locatie te zoeken. Helaas was die gesloten zodat zonder stop via de Slingerdreef, Ulvenhout, Galderse Meren en Rijsbergen terug naar huis werd gereden.

De C groep tenslotte heeft een winterritje gereden via De Maatjes, Nieuwmoer naar Essen Hoek voor een koffiepauze en daarna terug naar huis via Nispen, Horendonk en Schijf.

Dan hebben wij op zondag 6 maart de officiële opening van het seizoen. Alle groepen vertrekken om 09.00 vanaf De Valk in Wernhout Zij worden hier weer terugverwacht om 11.00 uur om gezamenlijk aan te zitten voor een door de vereniging aangeboden lunch.