14.01.2019

In tegenstelling tot een week eerder toen we zeer gunstige weersomstandigheden hadden voor het organiseren van onze Veldtoertocht was het zondag zo maar een natte bedoening.

Dat kwam dan ook tot uiting in de interesse van onze leden om de fiets te pakken.

Slechts 3 man welke de weg op gingen en ook maar 3 man welke een rit door de velden hebben gereden.

Hopen dat het a.s. zondag beter is zodat we om 09.00 uur meer mensen bij De Valk kunnen verwachten voor een wegritje.

De mannen welke regelmatig deelnemen aan Veldtoertochten kunnen dan terecht in Halle, Brasschaat of Huijbergen. Zoals gewoonlijk wordt e.e.a. onderling afgesproken.

Nu dat de opening van het wegseizoen weer dichter bijkomt willen we ook nog even wijzen op de ritten welke op woensdagmiddag gereden worden. Hiervoor wordt er om 13.00 uur vertrokken bij De Valk in Wernhout en naargelang de belangstelling wordt er in 2 of 3 groepen gereden. Daar onze vereniging het initiatief neemt voor deze ritten worden niet-leden verzocht zich te houden aan de aanwijzingen betreft tempo en te volgen route van de mensen van R.T.C. Zundert.

21.01.2019

Zondagmorgen zullen de meeste leden van ons wijselijk besloten hebben om binnen te blijven daar Koning Winter zijn intreden had gedaan.

Toch waren er nog 6 leden komen opdagen welke een Veldtoertochtje hebben gemaakt in de eigen omgeving. Dat het koud was werd bevestigd door het feit dan men te kampen kreeg met vastgevroren onderdelen.

Of er op de weg mensen actief zijn geweest is niet bekend. Volgens verwachting zullen er op woensdagmiddag meer mensen komen opdagen om een wegrit te maken. Dat kan om 13.00 uur vanaf ons clublokaal. Er wordt naargelang de belangstelling gereden in 2 of 3 groepen.

De veldtoerders zijn van plan om zondag te gaan deelnemen aan een veldtoertocht in Kalmthout.

Voor de liefhebbers welke de weg op willen wordt er om 09.00 uur vertrokken bij De Valk in Wernhout.

Dan moeten we helaas ook melden dat ons lid Kees Haast op 80 jarige leeftijd is overleden. Na een mooie wielercarrière was Kees een regelmatige deelnemer aan onze clubritten. De laatste jaren werd het wat minder. Op vrijdag 25 januari wordt er afscheid van Kees genomen.

28.01.2019

Op vrijdag 25 januari waren veel van onze leden samengekomen in Breda om de crematieplechtigheid bij te wonen van ons lid Cees Haast. Het was een mooi en waardig afscheid.

Op zondag lieten de weergoden ons andermaal in de steek. Slechts 2 man durfden het aan om een wegritje te maken.

De veldtoerders waren met 5 man aanwezig en hebben een eigen rit gereden met een stop in Meerseldreef.

Laat ons hopen dat a.s. zondag het weer ons wel goed gezind zal zijn zodat we om 09.00 uur een wegritje kunnen rijden.

Voor de veldtoerders staat er een rit in Hoogstraten op het programma. Zoals alltijd zal overlegd worden of men gaat deelnemen of dat men een eigen rit gaat rijden.

Dan kunnen de leden een dezer dagen een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op 15 februari. Bij deze uitnodiging zal een concept toerkalender voor het a.s. seizoen worden gevoegd. Indien aanmerkingen hierop gaarne laten weten tijdens de vergadering

04.02.2019

Zoals al enkele weken het geval is waren de weersomstandigheden zondagmorgen weer twijfelachtig. De meesten van onze leden lieten dan ook verstek gaan.

De veldtoerders trokken toch nog met 6 man naar Hoogstraten om daar te gaan deelnemen aan de veldtoertocht welke heel veel deelnemers trok.

Voor de wegrit waren slechts 4 man komen opdagen. Zij hebben vanwege de plaatselijke gladheid een kort ritje gereden. Via de parallelweg richting Breda en vervolgens via Ginneken, Galder naar Meerseldreef voor de koffiestop.

Na de koffie kwam de zon er door en was de gladheid verdwenen en was het toch weer aangenaam fietsen. De rit werd voortgezet via Galder Rijsbergen en de Pannenhoef.

Voopr zondag a.s. staat er voor de veldtoerders een rit in Wuustwezel op het programma. Zoals altijd wordt er onderling afgesproken doe laat men zal vertrekken.

Dan nog even aandacht voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 februari. Aanvang 19.30 uur.

18.02.2019

Op vrijdagavond hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden. De opkomst hiervoor was goed. De overvolle Agenda werd vlot afgewerkt. Speciale aandacht was er voor het 40 jarig jubileum wat wij dit jaar zullen vieren. Om dit jubileum voor te bereiden werd er een werkgroep samengesteld.

En dan was er eindelijk op zondagmorgen prachtig weer wat dan ook resulteerde dat er voor het eerst deze winter met 2 groepen de weg werd op gegaan.

De B ploeg vertrok met 10 man voor een rit naar Hoogerheide om de koffiestop bij Trapke Op te houden. De C ploeg heeft met 7 man hun winterritje gereden.

Een aantal mensen van de A ploeg zijn nog gaan deelnemen aan de veldtoertocht in Kalmthout.

Laat ons hopen dat we a.s. zondag weer mogen genieten van mooi fietsweer. Om 09.00 uur vertrekken we dan weer vanaf De Valk voor een clubrit.

Voor onze leden welke aan de veldtoertochten deelnemen staan er ritten in Schilde en Wildert op het programma. Zoals altijd stemmen zij onderling af waar en of men gaat deelnemen.

24.02.2019

Er is op zondagmorgen steeds meer animo om de weg op te gaan. Zo werd er afgelopen zondag weer met 2 groepen vertrokken voor een wekelijkse clubrit.

De C ploeg trok met 6 man de weg op en de B groep, aangevuld met enkele mensen van de A groep, zelfs met 15 leden.

Deze laatste groep heeft een rit gereden welke hen via Ulicoten naar Meerseldreef voerde. Hier werd bij de paters een koffiepauze ingelast. Achteraf geen goede keuze daar het daar door de drukte lang duurde voor men bediend werd. Via Galder, Rijsbergen, Etten Leur ging het weer terug richting Zundert.

Onze mensen welke deelnemen aan de veldtoertochten togen met 5 man naar Essen-Wildert en hebben daar een hele mooie tocht gereden. Dit was gelijk ook de laatste veldtoertocht van het seizoen voor hen. Want voor a.s. zondag gaan ook zij weer de weg op.

Ofschoon het carnaval is wordt er toch om 09.00 uur weer bij De Valk in Wernhout vertrokken en voor het eerst dit jaar dan weer met 3 groepen.

Verder nog even aandacht voor de woensdagmiddag. Vanaf afgelopen woensdag werd er in 3 groepen vertrokken wat een succes is gebleken en daarom zal dit in de toekomst zo blijven. Voor de A ploeg was er voor de woensdag al een programma opgesteld en nu is er voor de B groep ook een programma. Zoals al eens eerder aangegeven staat deelname aan deze ritten ook open voor niet-leden. Weliswaar dient men zich te houden aan de aanwijzingen van de leden van R.T.C. Zundert. Vertrek voor deze ritten om 13.00 uur bij de Valk in Wernhout.

04.03.2019

In tegenstelling tot vorige zondag toen er ruim 20 leden aanwezig waren om een winterritje te maken, is er zondagmorgen niemand komen opdagen en de oorzaak zal niet carnaval zijn geweest zijn maar wel de overvloedige regenval.

De weersomstandigheden stonden in schril contrast met de voorgaande week. Zo waren er op woensdagmiddag meer dan 30 fietsers aanwezig om een rit te maken. Dat gebeurde dan ook in 3 groepen.

Zo reed de A groep met 16 man een rit via Ossendrecht en de polder richting Rilland Bath naar Woensdrecht en de B groep met 11 man via Bergen op Zoom naar Moerstraten.

Vanaf nu is er voor zowel de A groep als de B groep een programma opgesteld voor deze woensdagmiddagen. Maar ook de C groep rijdt dan een ritje. Ook niet-leden zijn welkom om deel te nemen doch zij dienen zich uiteraard aan te passen aan de instructies van de leden van R.T.C. Zundert. Iedere woensdag vertrek om 13.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

Dan wordt a.s. zondag het seizoen officieel geopend. Iedere groep rijdt een eigen rondje en men keert dan terug naar De Valk om hier samen wat te drinken.

11.03.2019

De openingsrit van het seizoen 2019 is ondanks de zeer slechte weersomstandigheden toch doorgegaan.

Wel was aan de belangstelling helaas te merken dat velen de voorkeur gegeven hadden om thuis te blijven.

Toch vertrokken om 09.00 de 3 groepen voor ieder een eigen ritje van ongeveer 2 uur om rond de klok van 11.00 uur terug te keren bij het clublokaal om daar de opening van het seizoen gezellig gezamenlijk af te sluiten.

De openingsrit was tevens de aftrap voor de viering van ons 40 jarig bestaan later in dit jaar.

Vanaf a.s. zondag wordt er weer gereden volgens het programma. Dit houdt in dat de A groep een rit gepland heeft met bestemming Woensdrecht en de B ploeg neemt dan een andere richting en de bestemming is daarvoor Zondereigen. De C ploeg heeft geen programma maar bekijken het van rit tot rit.

Alle groepen vertrekken nog om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

18.03.2019

Ook afgelopen zondag werden we weer getrakteerd op Maartse buien gepaard met een stevige wind. Dat zal ook wel de reden zijn geweest dat verschillende vaste deelnemers aan onze clubritten verstek lieten gaan.

De A ploeg heeft met 11 man een rit gereden met bestemming Woensdrecht.

De pauzeplaats werd bereikt via Nieuwmoer, Essen-Wildert, Huijbergen en Hoogerheide. Na deze pauze werd er via Heimolen, Wouwse Tol, Nispen en Schijf weer terug naar Wernhout gereden.

De B ploeg met 8 man vertegenwoordigd, koos een andere richting n.l. bestemming Zondereigen. Deze pauzeplaats werd bereikt via Minderhout en Wortel. Na de pauze ging het via Baarle Nassau, Ulicoten, Meerle, Meerseldreef, Galder, Rijsbergen en Klein Zundert weer terug naar huis.

De C ploeg wat slechts met 4 man vertegenwoordigd en hebben het voor hen bekende winterritje gereden.

Voor zondag staat er op het programma van de A ploeg een rit naar Zevenbergen en voor de B ploeg een rit naar Gilze.

Alle groepen vertrekken om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

25.03.2019

Tijdens de 3e zondag van het officiële seizoen waren de weersomstandigheden nu eens gunstig voor ons, weliswaar ’s morgens nog frisjes maar voor de rest goed fietsweer.

De A-ploeg heeft met 10 man een rit gereden met Zevenbergen als pauzeplaats. Men bereikten Zevenbergen via Rijsbergen, Effen, Liesbos, Prinsenbeek en Zevenbergse Hoek. Terug naar Wernhout ging het via Etten Leur en Klein Zundert.

De B ploeg vertrok met 13 mannen en 1 vrouw voor een rit met bestemming Gilze. Men bereikten Gilze via Galder, Chaam en Alphen. Onderweg hier naar toe noteerden men 1 lekke band. Na de pauze is er via Bavel, Ulvenhout, Galderse Meren, Rijsbergen en Klein Zundert terug huiswaarts gefietst.

De C ploeg was met 6 man vertegenwoordigd en hebben een rit gereden naar Essen Hoek. Men bereikten deze plaats via De Maatjes, Achterhoek en de Kalmthoutse Heide. Na de koffie via Essen en Schijf terug naar huis.

Voor zondag 31 maart vermeld het programma voor de A ploeg een rit met Zondereigen als bestemming en voor de B ploeg staat hiervoor Wouwse Plantage als bestemming.

Voor alle ploegen is het vertrekuur nog 09.00 uur. Vergeet echter niet dat de zomertijd dan is ingegaan en men de klok 1 uur vooruit zal moeten zetten.

01.04.2019

Zondagmorgen was het iets minder druk bij ons Clublokaal De Valk in Wernhout dan vorige week.

Voor de rit naar Zondereigen van de A groep waren er 8 man aanwezig. Zij zijn via Meerle, Chaam Ulicoten, Baarle Nassau naar Zondereigen gereden voor hun koffiepauze. Hierna ging het vi Merksplas, Rijkevorsel langs Hoogstraten terug naar Wernhout.

De B ploeg vertrok met 13 man en hebben de vroegere winterrit gereden welke hen via Wuustwezel, Heide Kalmthout, Putte en Huijbergen naar de koffiestop bij Trapke Op voerde. Na de pauze via Wouwse Plantage, Nispen, Horendonk en Schijf weer terug naar huis.

De C ploeg tenslotte heeft met 5 man een rit gereden met pauze in Meerseldreef. Deze bestemming werd bereikt via Zundert, Oekel, Effen, Ulvenhout en Galder.

Na de pauze terug via Galder, Rijsbergen, Pannenhoef en Klein Zundert.

Voor zondag a.s. staat er voor de A ploeg een rit met bestemming Huijbergen op het programma en voor de B ploeg een rit naar Zevenbergse Hoek.

Vertrektijd voor alle groepen nog steeds 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

08.04.2019

De belangstelling van onze leden voor de wekelijkse clubritten op zondagmorgen was iets beter dan vorige week. Of dat met het mooie weer te maken had of met de wielerkoorts voor de Ronse van Vlaanderen is niet te zeggen.

De A groep vertrok met 9 man voor een rit met als pauzeplaats Huijbergen. Deze werd bereikt via Wuustwezel, Heide Kalmthout, en Putte. Na de koffie ging het huiswaarts via Wouwse Plantage, Wouw, Nispen en Schijf.

De B groep was met 14 man heel goed vertegenwoordigd voor een rit welke hen via Sprundel, Etten Leur, Zevenbergen en Zevenbergse Hoek naar de Elsakker onder Prinsenbeek voerde. Hier werd lekker in de zon op het terras genoten van een drankje. Na deze pauze ging het via Liesbos, Etten Leur en Klein Zundert weer terug naar huis. Onderweg viel er 1 lekke band te noteren.

De C ploeg heeft mede door blessures en verplichtingen elders met slechts 4 man hun ritje gereden. Zij zijn via Achtmaal, Schijf, Roosendaal en Nispen naar de koffiepauze in Essen Hoek gereden. De terugweg liep via Essen, Schijf weer terug naar huis.

Voor zondag a.s. staat er voor alle groepen op het programma een wat kortere rit. Om 09.00 wordt er hiervoor vertrokken bij DE Valk. De bedoeling is dat alle groepen dan om 11.00 uur hier terug zijn omdat er in het kader van ons 40 jarig bestaan een groepsfoto wordt gemaakt en er de overhandiging zal zijn van wielerpetjes van onze vereniging. Hierna wordt er eveneens i.v.m. met het jubileum een lunch geserveerd. We verwachten deze dag dan ook al onze leden.

15.04.2019

Nog nooit waren er zo veel leden komen opdagen om deel te nemen aan de wekelijkse clubritten dan afgelopen zondag .Ze vormden de eerste van verschillende activiteiten i.v.m. het 40 jarig bestaan van onze vereniging

Om 09.00 werd er vertrokken door de 3 groepen welke ieder hun eigen rondje hebben gereden om rond 11.00 uur terug te zijn bij ons clublokaal De Valk in Wernhout.

Hier werd een nieuwe groepsfoto gemaakt waarbij ook onze sponsoren werden betrokken. Dat het aantal leden is toegenomen werd duidelijk door de problemen welke het opleverden om allen op de foto te kunnen krijgen. Nadat de fotografe haar werk had afgerond werd er door iedereen aangeschoven voor een voortreffelijke lunch. Later dit jaar volgen er nog nieuwe activiteiten.

Voor het komende weekend hebben we i.v.m. Pasen een dubbel programma.

Op 1e Paasdag heeft de A groep een rit naar Gilze op het programma staan en de B groep een rit met bestemming Zoersel.

Voor 2e Paasdag fietst de A groep naar Steenbergen en de B groep naar Gilze.

Opgelet voor beide dagen is voor zowel de A groep als de B groep het vertrekuur nu 08.30 uur.

De C groep vertrekt nog om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

22,04.2019

Het Paasweekend van 2019 kan men bijschrijven als uitstekend voor zowel de actieve als de passieve wielerliefhebber onder ons.

De weersomstandigheden waren prima en we hebben kunnen genieten op 1e Paasdag van een sublieme Mathieu van der Poel.

Zelf waren we op beide Paasdagen ook actief.

Op 1e Paasdag startten zowel de A- groep met 8 man als de B-groep met 8 man voor een rit naar Gilze. Beide groepen met een verschillend parkoers maar we hoopten elkaar te treffen bij de pauzeplaats. Helaas was die gesloten dus hebben we op verschillende plaatsen van de koffie genoten. Toch kwamen we elkaar nog tegen op de terugweg n.l. in de Slingerdreef onder Ulvenhout.

Op 2e Paasdag heeft de A groep met 14 mannen en vrouwen een rit naar Steenbergen gereden.

De B groep was met 10 man vertegenwoordigd voor een rit met als bestemming Zoersel. Onderweg kregen we te maken met een opengebroken weg tussen Wechelderzande en Zoersel. Ook nu kwamen we bij de gebruikelijke pauzeplaats te maken met een gesloten deur en even verder in Westmalle konden we ook al niet een locatie vinden zodat we doorgereden zijn naar Trapke Op aan het kanaal onder Brecht. Mede door het feit dat het aantal kilometers beduidend meer was dan voorzien waren we nu wat later terug.

De C groep heeft op beide dagen met repectievelijk 5 en 7 man een rit in de omgeving gereden en hebben hun koffiepauze steeds in Meerseldreef gehouden.

Ook voor het volgend weekend is er i.v.m. Koningsdag een dubbel programma. De A groep heeft op Koningsdag een rit naar het Klein Kanaal op het programma staan en de B groep zoekt de Zuidwesthoek op n.l. Woensdrecht.

Op zondag gaat de A ploeg naar Ravels en de B groep naar Dinteloord.

Beide dagen vertrek om 08.30 uur.

Voor de C groep is het vertrek nog op beide dagen om 09.00 uur.

29.04.2019

We vallen dit jaar van het ene uiterste in het andere wat betreft de weersomstandigheden. Vorig weekend nog prachtig weer en dit weekend veel regen wat van invloed was op de deelname aan het dubbele fietsprogramma.

Zo waren er op zaterdag, Koningsdag, maar 6 leden welke zich meldden voor het afwerken van het programma. De A en B groep hebben samen met 3 man een ronde gereden via Achtmaal, Nieuwmoer, Achterbroek, Kalmthout, Kalmthoutse Heide, Huijbergen, Wouwse Plantage, Nispen en Schijf. De C groep heeft ook met 3 man ongeveer dezelfde route gereden.

Opgemerkt moet worden dat op zaterdag er 5 leden van de A groep een versie gereden hebben van Luik-Bastenaken-Luik.

Op zondag was het iets drukker maar duidelijk waren er nog velen die er niet verkozen om een nat pak te gaan halen.

Zo waren er van de A groep maar 5 man welke een rit gereden hebben rondom Baarle Nassau.

De B groep was iets beter vertegenwoordigd met 8 man. Hun rit verliep via Rucphen, Zegge, Halderberge, Stampersgat naar Dinteloord waar een koffiestop werd gehouden. Hierna via Gastels Veer, Roosendaal, Nispen, Horendonk en Lange Schouw terug naar huis.

De C groep heeft met 5 man hun zondagse rit gereden.

Voor zondag a.s. heeft de A groep een rit voorzien naar Nieuw Vossemeer en de B groep fietst naar Ravels-Eel.

Let op vertrek voor de A en de B groep om 08.00 uur!!

De C groep vertrekt nu om 08.30 uur.

06-05-2019

De vooruitzichten voor afgelopen zondag waren weer niet zo goed. Fris en nat werd er voorspeld. Gelukkig bleven we van het laatste gespaard. De toch wel stevige wind zorgde er voor dat we slechts een verdwaalde regendruppel hebben gevoeld maar meer ook niet.

De A groep was op 2 fronten vertegenwoordigd n.l. 3 man hebben deelgenomen aan de veldtoertocht vanaf De Moerse Bossen en 6 man hebben de eigen clubrit gereden naar Nieuw Vossemeer. Deze bestemming werd bereikt via Achtmaal, Horendonk, Nispen, Wouwse Tol en Halsteren. In Nieuw Vossemeer hebben ze een nieuw koffieadres gevonden. Na de pauze ging het via Steenbergen, Roosendaal, Nispen, Schijf weer terug naar huis.

De B groep heeft een rit gereden naar Ravels-Eel. Met 11 man ging het via Meerseldreef, Meerle, Ulicoten, Baarle Nassau en Weelde naar de koffiestop. Hierna is er via Weelde, Poppel, Alphen, Chaam, Galder, Rijsbergen en Klein Zundert koers gezet naar huis.

De C groep heeft met 4 man hun rit afgewerkt welke liep via Rijsbergen, Galder en Ulvenhout naar Meerseldreef voor de koffiepauze en daarna terug naar huis via Galder, Rijsbergen en Etten Leur.

Voor zondag vermeld het programma voor de A groep een rit naar Drimmelen en voor de B groep naar Steenbergen-Moerstraten.

Vertrek voor beide groepen om 08.00 uur. De C groep vertrekt om 08.30 uur.

13.05.2019

Het was zondag Moederdag en voor al onze groepen liepen de wekelijkse clubritten voorspoedig zodat iedereen op tijd thuis kon zijn om deze dag te vieren.

De A groep heeft met 11 mannen en 1 vrouw de traditionele clubrit naar Drimmelen gereden. Via Etten Leur, Zevenbergen, Moerdijk en Lage Zwaluwe werd de pauzeplaats bereikt. Terug naar huis ging via Hooge Zwaluwe, Wagenberg, Prinsenbeek, Etten-Leur en Klein Zundert.

Bij de B groep ontbraken enkele vaste gezichten en zij zijn met 9 man op pad gegaan om via Achtmaal, Horendonk, Nispen, Wouwse Tol, Halsteren, Kladde en Steenbergen de koffiestop in het buitengebied tussen Steenbergen en Moerstraten te bereiken. Na de pauze ging het via Roosendaal, Nispen, Horendonk en Schijf weer huiswaarts.

Dan de C groep zij hebben met 8 man een rit gereden welke hen via de Kalmthoutse Heide naar de koffiestop in Essen Hoek voerde. Na de pauze via Nispen, Horendonk en Schijf naar huis.

Voor zondag a.s. vermeld het programma voor de A groep een rit naar Hooge Mierde en voor de B groep is de bestemming Woensdrecht Vertrek voor deze beide groepen is 08.00 uur vanaf De Valk in Wernhout waar de C groep dan weer om 08.30 uur vertrekt.

20.05.2019

De weersomstandigheden zondagvoormiddag waren voor onze groepen verschillend, zo heeft de A groep bij het vertrek wat motregen gehad en onderweg nog een buitje terwijl de B groep vanaf het vertrek tot men bijna thuis was voortdurend nat heeft gevoeld.

De A groep heeft met 10 man een rit naar Hooge Mierde gereden. De route liep via Minderhout, Baarle Nassau, Weelde, Ravels Eel, ri. Arendonk naar de pauzeplaats in Hooge Mierde. Na de koffie ging het terug via Poppel, Alphen, Chaam, Strijbeek en Galder.

De B groep is met 8 man via Wuustwezel, Heide-Kalmthout, Putte, Ossendrecht en de polder ri. Rilland naar Woensdrecht gereden. Na de pauze bij Non Plus Ultra is men via de Mattemburgh, Heimolen, Nispen, Horendonk en Schijf naar huis gefietst. Na Heimolen even een omleiding gevolgd i.v.m. met de BWF kampioenschappen.

De C groep trotseerde de regen met 7 man en hebben een rondje gereden via Schijf, Roosendaal en Nispen naar Essen Hoek voor hun koffiepauze. Terug naar huis ging het via Essen, Horendonk en Schijf. Zij hadden met de nodige pech te maken vanwege totaal 3 lekke banden.

Zondag staat zowel voor de A groep als de B groep de traditionele rit naar Scherpenheuvel op het programma. Let op vertrek is dan om 07.30 uur vanaf De Valk in Wernhout. Er zal een volgwagen aanwezig zijn.

Dan op donderdag, Hemelvaartsdag fietst de A groep de rit over de Oesterdam en de B groep heeft weer Woensdrecht op het programma staan. Vertrek voor beide groepen om 08.00 uur. Aangetekend moet worden dat i.v.m. ronde van Wernhout men tijdig thuis moet staan daar verschillende van ons daarvoor als vrijwilliger hun medewerking gaan verlenen.

Op zondag en donderdag vertrekt de C groep om 08.30 uur.

27.05.2019

Afgelopen zondag zijn er niet 3 maar 2 groepen vertrokken voor de wekelijkse clubrit. Beide groepen kenden een samenstelling van 2 groepen. Zo was er een groep met A en B groep leden actief en een groep met C en B groep leden.

De eerste groep heeft met 15 leden (4 dames en 11 heren) de jaarlijkse clubrit gereden naar Scherpenheuvel. Het werd een hele gezellige tocht met wel veel wind. Bij de eerste korte stop in Bouwel werden door onze warme bakker uit Wernhout 3 dozen met heerlijke vlaaien en gebakjes uit de volgbus getoverd.   In Scherpenheuvel zelf werd wat langer gepauzeerd en werd de lunch gebruikt. Na deze pauze ging het huiswaarts met nog een stop tussen Zoersel en Westmalle. Om ca. 16.00 uur waren we weer terug bij ons clublokaal De Valk in Wernhout. Een fijne rit zonder pechgevallen en met de steun van de volgbus van De Snep welke bestuurd werd door Eddo van Aert en die dus niet voor pechgevallen in actie hoefde te komen maar welke wel zeer nuttig was daar je dan in België niet op de fietspaden hoeft en die door signalen aangaf dat er achteropkomende wagens voorbij gingen steken.

De tweede groep welke deze zondagmorgen op pad ging was 12 man sterk. Zij hebben een rit gereden via Achtmaal, Nieuwmoer, Wildert naar Wouwse Plantage voor de koffiepauze. Na de koffie is men huiswaarts gereden via Nispen, Roosendaal, Schijf, Sprundel en de Pannenhoef.

Dan vertrekken er a.s vrijdag een aantal leden voor een fietsweekend richting Midden Limburg. De 1e dag naar Meijel de 2e dag een rit daar in de omgeving en op zondag weer terug vanaf Meijel naar huis.

Op zondag rijden de thuisblijvers van de A groep een rit met bestemming Gilze en die van de B groep een rit met als verste bestemming Riel.

Vertrek vanaf De Valk voor beide ritten om 08.00 uur. De C groep vertrekt dan hier om 08.30 uur.

03.06.2019

Het Hemelvaartsweekend betekende dat er vele activiteiten op het programma stonden voor onze leden.

Op Hemelvaartsdag zelf reed de A groep met 7 man de rit over de Oesterdam. De B groep was met slechts 4 man present en hebben een wat kleinere rit gereden terwijl de C groep met 7 man ook haar clubrit heeft gereden. In de namiddag verleenden nog verschillende leden medewerking aan de Ronde van Wernhout.

Op zondag was de bezetting bij de B groep ook maar minimaal. Met 5 man werd de rit naar Riel gereden. Via Galder, Chaam, het Zand onder Alphen en Riel werd de stop bereikt in Gilze. Na de pauze via de Slingerdreef, Ulvenhout, Galderse Meren, Rijsbergen, Tiggeltsebeg en Klein Zundert naar huis.

De C groep fietste met 7 man via Rijsbergen, Galder en Ulvenhout naar Meerseldreef voor hun koffiestop. Hierna terug naar huis via Galder, Rijsbergen en Etten Leur.

Te vermelden is ook nog dat op zondag een 4 tal A groep leden hebben deelgenomen aan een toertocht in Zuid Limburg.

Dan was er vanaf vrijdag t/m zondag het jaarlijkse fietsweekend. Dit jaar was de bestemming Meijel. Met 2 dames en 12 heren van zowel de A- als de B groep werd er vrijdag via Bavel, De Moer, Loon op Zand en Boxtel naar Meijel gefietst waar men ook heeft overnacht.

Op zaterdag werd vanuit Meijel een rit gereden over Panningen, Thorn, Maasbracht, Herkenbosch en via de Meinweg een stukje Duitsland en daarna via Swalmen en Beesel weer terug naar Meijel.

Op zondag de terugreis naar huis via Weert, Bocholt, Lommel, Mol en Kasterlee.

Bij terugkeer in Wernhout werd door de deelnemers nog eens nagesproken over een zeer geslaagd weekend waarbij ze door Rien en José Dictus voortreffelijk werden begeleid. Onderweg een enkele lekke band en een gebroken ketting waren de enige tegenslagen. Dank ook aan André Jorissen welke voor het uitzetten van de routes had gezorgd.

Het programma voor het Pinksterweekend vermeld voor de A groep op 1e Pinksterdag een rit naar het Hellegatsplein en voor de B groep naar Beerse.

Op 2e Pinksterdag fietst de A groep naar Hilvarenbeek en de B groep rijdt dan naar Nieuw Vossemeer.

Op beide dagen voor alle twee de groepen vertrek om 08.00 uur vanf De Valk in Wernhout.

De C groep vertrekt dan ook op beide dagen om 08.30 uur.

10.06.2019

Het dubbele programma tijdens het Pinksterweekend kende over beide dagen genomen een matige opkomst.

Alleen bij de C groep was de deelname normaal te noemen.

Op 1e Pinksterdag trok de A groep met 9 leden naar het Hellegatsplein bij Wiillemstad. Hun rit liep via Rucphen, Zegge, Stampersgat naar de Banaan op het Hellegatsplein. Terug via Dinteloord, Stampersgat, Gastels Veer, Roosendaal, Nispen, Horendonk en Schijf.

De B groep had Beerse op het programma staan. Zij fietsten met 8 man via Minderhout, Baarle Nassau, Zondereigen en Merksplas naar Beerse waar de voorziene pauzeplaats de koffie nog niet warm had. Dan maar doorgereden naar St. Jozef om de pauze te houden. Daarna naar huis via Rijkevorsel, Wortel, Castelre, Meerle, Meerseldreef, Galderse Meren, Rijsbergen en Klein Zundert.

De C groep heeft hun rit met 9 man gereden. Via Achtmaal, Nieuwmoer, Essen Wildert en Wouwse Plantage naar Essen Hoek voor de koffiestop. Terug naar huis Essen, Horendonk en Schijf.

Op 2e Pinksterdag was de opkomst zowel bij de A als de B groep gewoon slecht. Totaal 8 leden stonden om 08.00 uur klaar om hun geplande tocht te rijden. Besloten werd toen maar om gezamenlijk de rit van de A ploeg te rijden. Deze had als bestemming Hilvarenbeek. Via Zundert, Galder, Chaam, Het Zand bij Alphen, Riel, Goirle, Biest Houthakker naar Hilvarenbeek voor de koffiestop. Na de pauze terug naar Wernhout via Poppel, Baarle Nassau en Minderhout.

De C groep was het beste vertegenwoordigd. Met 9 man hebben zij een rit gereden via Loenhout, Hoogstraten, Wortel en Meerseldreef voor de koffiepauze. Hier heeft men vervoer geregeld voor 1 man welke met een gebroken derailleur niet verder kon. Zij keerden terug via Rijsbergen en Etten Leur.

Voor zondag staat bij de A groep een rit met als bestemming Woensdrecht via Waarde op het programma en voor de B groep de rit over de Oesterdam. Vertrek voor beide groepen om 08.00 uur vanaf De Valk in Wernhout waar de C groep om 08.30 uur vertrekt.

Dan is er op woensdag 19 juni de traditionele Brabant rit. Aan deze rit kunnen ook niet-leden deelnemen. Wel dienen zij zich te houden aan de aanwijzingen van de leden van R.T.C. Zundert. De rit is ongeveer 175 km. lang en er wordt twee keer een stop gehouden waarbij tijdens de laatste stop in Postel geluncht wordt. Een volgwagen met reserve materiaal en EHBO spullen zal ingezet worden. Vertrek vanaf De Valk In Wernhout om 08.00 uur.

17.06.2019

Niet alleen Vaderdag maar ook vakanties en feestjes op zaterdagavond waren de oorzaak dat de opkomst afgelopen zondag maar op ca. 40% bleef steken.

De A groep heeft in tegenstelling van de geprogrammeerde rit naar Woensdrecht de rit welke men het Groot Kanaal noemt gereden. Via het Klein Kanaal richting Antwerpen en dan langs het Albertkanaal naar Oelegem voor de koffiepauze. Hierna via Grobbendonk, Pulderbos, Zoersel, Westmalle, St. Lenaerts en Terbeek terug naar Wernhout.

De B groep heeft de rit over de Oesterdam gereden. Via Huijbergen, Ossendrecht de dam over om in Tholen de koffiepauze te houden. Terug naar huis via Halsteren, de Schans, Nispen, Horendonk en Achtmaal.

De C ploeg heeft via Klein Zundert, Etten Leur en Prinsenbeek een rit gereden naar Den Elsakker in het buitengebied van Prinsenbeek. Na hier de pauze te hebben gehouden zijn ze weer terug naar huis gereden via Etten Leur, Rijsbergen en Klein Zundert.

PROGRAMMA.

Zondag a.s. hebben we de volgende fase in het kader van de viering van ons 40 jarig bestaan.

Hiervoor zullen alle groepen om 08.00 uur vertrekken voor een rit met als bestemming Non Plus Ultra in Woensdrecht. Deze horecazaak is ook al 40 jaar een van de vaste pauzeplaatsen voor de verschillende groepen van onze vereniging.

Alle groepen rijden via een eigen route hier naar toe. Bij aankomst wordt er dan door de vereniging een lunch aangeboden.

 24.06.2019

 

Op woensdag werd de jaarlijkse Brabantrit gereden door onze vereniging.

Bij het vertrek vielen er nog wat regendruppels maar na 5 minuten was de weg weer droog. De rit voerde via Minderhout, Baarle Nassau, Weelde, Ravels-Eel, Arendonk naar Hooge Mierde waar de eerste stop werd gehouden. Na deze pauze ging het via Lage Mierde, Netersel, Middelbeers, Oostelbeers, Vessem, Knegsel, Steensel, Riethoven, Westerhoven Weebosch naar Postel waar iedereen zich tegoed deed aan de zelfgekozen lunch. Met volle magen werd de laatste etappe aangevangen die ons via Reusel, Hooge Mierde, Poppel, Alphen, Chaam, Strijbeek en Galder weer terug naar huis voerde. Bij aankomst werden we getrakteerd op een stevige onweersbui. Als een wonder werden de 23 deelnemers waaronder 7 dames dus tijdens de rit gespaard van het slechte weer wat elders wel was voorgekomen. Ook hoefde de begeleider Eddo met de volgwagen van De Snep niet in actie te komen.

Dan hebben we op zondag het volgende onderdeel van de viering van het 40 jarig bestaan afgewerkt.

Om 08.00 vertrokken onze 3 groepen voor ieder een eigen route naar Non Plus Ultra in Woensdrecht en ook de een aantal “geblesseerden” was met eigen vervoer naar Woensdrecht gekomen. Deze pleisterplaats is al 40 jaar lang ook meerdere malen per seizoen de koffiestop voor onze groepen. De uitbater Kees had gezorgd voor een lunch. Na het nemen van wat foto’s trokken de groepen ieder voor zich weer huiswaarts.

Het programma voor zondag a.s. vermeld voor de A groep de rit naar De Kop van het Land. Let op vanwege de lengte van de rit wordt er om 07.30 uur vertrokken. De B groep vertrekt om 08.00 uur voor een rit met als bestemming Drimmelen. De C groep vertrekt weer om 08.30 uur.

01-07-2019

Op de laatste dag van de maand Juni vertrok de A groep een half uur vroeger dan normaal voor een wat langere rit dan normaal op zondagmorgen.

Om half acht waren 12 leden present om een rit naar de Kop van het Land te rijden. Deze bestemming werd bereikt via buitenwegen naar Wagenberg en vervolgens Made, Geertruidenberg, Nieuwendijk en Werkendam. Na de pauze via de Moerdijkbrug, Zevenbergen en Etten Leur terug naar Wernhout.

De B groep heeft met 8 man een rit naar Drimmelen gereden. Via Etten Leur, Zevenbergen, Moerdijk en Lage Zwaluwe werd Drimmelen bereikt. Na de pauze is teruggereden via Den Hout, Terheijden, Prinsenbeek en Etten Leur.

De C groep tenslotte was met 7 man + 1 gastrijder vertegenwoordigd en zij hebben een rit gereden via Achtmaal, Schijf, Roosendaal en Nispen naar Essen Hoek voor de koffiepauze. Terug naar huis via Essen en Schijf.

Voor zondag a.s. vermeld het programma voor de A groep een rit naar Steenbergen en ook de B groep heeft op deze dag een rit naar Steenbergen-Moerstraten voorzien. Beide groepen vertrekken om 08.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

De C groep vertrekt hier om 08.30 uur.

08.07.2019

Op de eerste zondag van de vakantiemaand juli konden wij nog een gemiddelde opkomst noteren van onze leden voor de wekelijkse clubritten.

Zo vertrok de A groep met 10 man voor een rit met als bestemming Steenbergen. Deze plaats werd bereikt via Achtmaal, Nieuwmoer, Essen-Hoek, Bergen op Zoom, Lepelstraat, De Kladde en Notendaal. Na de pauze werd de thuishaven bereikt via o.m. Kruisland, Roosendaal, Lange Schouw en Achtmaal.

De B groep had eveneens Steenbergen als bestemming op het programma staan. Zij reden met 8 man via Achtmaal, Horendonk, Nispen, B.o.Zoom, Halsteren, Lepelstraat, De Kladde en Steenbergen naar hun koffiestop in het buitengebied van Steenbergen. Na de pauze zijn zij via Roosendaal, Horendonk en Schijf weer huiswaarts gereden.

De C groep tenslotte is met 10 man waarvan 1 gastrenner op pad gegaan voor een rit via Rijsbergen, Galder en Ulvenhout naar de koffiestop in Meerseldreef. Na deze stop is men naar huis gereden via Galder, Rijsbergen en Etten Leur.

Voor zondag a.s. staan de volgende ritten op het programma: De A groep gaat de Viaductentocht rijden en de B groep de traditionele rit va Zandvliet. Beide groepen vertrekken om 08.00 uur vanaf De Valk in Wernhout. De C groep vertrekt hier weer om 08.30 uur.

15.07.2019

Dat we in de vakantieperiode zijn beland was goed te merken aan de belangstelling zondag voor onze clubritten.

Alleen de C ploeg kende een normale bezetting van 8 man. Maar zowel   de A groep als de B groep telden maar 7 deelnemers.

De A groep heeft de zgn. Viaductenrit gereden. Zij zijn eerst naar Brecht gereden en hebben vandaar een rit uitgezet met een koffiestop in Meerseldreef. Vandaar zijn zij via Chaam naar Gilze gereden en daarna huiswaarts met alweer de nodige viaducten. In totaal hebben zij deze dag 23 viaducten op het menu gehad. De B groep heeft de rit via Zandvliet gereden. Via Wuustwezel, Heide -Kalmthout, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, Ossendrecht door de polder naar Woensdrecht voor de koffiepauze. Hierna via de Mattemburgh, Heimolen, Nispen, Horendonk en Achtmaal naar huis. De C groep heeft haar rit gereden via Achtmaal, Nieuwmoer, Essen-Wildert naar Wouwse Plantage voor de koffiepauze. Vervolgens naar huis via Nispen, Horendonk en Schijf.

Op het programma voor a.s. zondag staat voor de A ploeg een rit naar Willemstad en voor de B groep een rit naar Hilvarenbeek. Beide groepen vertrekken om 08.00 uur vanaf de Valk in Wernhout en de C groep vertrekt hier om 08.30 uur,

22.07.2019

Opnieuw was zondag de C groep met de meeste leden actief met 11 man terwijl de bezetting bij de A en de B groep met resp. 7 en 6 leden opnieuw maar magertjes was.

De A groep heeft een rit gereden met bestemming Willemstad. Via Zevenbergen, industriezonde Moerdijk en Klundert bereikten zij Willemstad. Na de stop via o.m. Helwijk, Standdaarbuiten, Oudenbosch en Zegge zijn ze teruggekeerd.

De B groep had Hilvarenbeek als stopplaats. Deze werd bereikt via Galder, Chaam, Riel en Goirle. Na de pauze terug via Poppel, Baarle Nassau en Minderhout. Alleen ging dat niet zoals het zou moeten. Een valpartij even over de grens tussen Poppel en Baarle Nassau zorgde voor heel wat oponthoud. De opgeroepen hulpdienst liet lang op zich wachten. Blijkbaar waren we net in een strook waar de verbindingen slecht zijn. Al bij al viel het achteraf nog mee. Schaafwonden en flinke kneuzingen van 2 man en uiteraard materiele schade.

De C groep met dus een mooie bezetting heeft een rit gereden via Wuustwezel, Gooreind, Kalmthoutse Heide naar Essen Hoek voor de koffiestop en daarna naar huis via Nispen en Schijf.

Het programma voor zondag 28 juli met vertrek vanaf de Valk in Wernhout voor alle groepen ziet er als volgt uit:

 • De A groep rijdt naar De Bockenreyder in Esbeek. Vertrek deze keer om 07.30 uur!!!
 • De B groep heeft Zoersel op het programma staan. Vertrek om 08.00 uur.
 • De C groep vertrekt om 08.30 uur.

29.07.2019

Zondagmorgen vertrokken om 08.30 uur 9 leden van de A groep voor een wat langere rit dan normaal. De bestemming was De Bockenrijder onder Esbeek. De route liep via Galder, Chaam, Riel, Goirle, Biest Houthakker, Diessen en Baarschot naar de koffiepauze onder Esbeek dus. De terugweg ging over Poppel, Baarle Nassau en Minderhout.

Om 08.00 was het verzamelen voor de B groep maar waarschijnlijk door de natte omstandigheden en vakanties waren er maar 2 leden komen opdagen. Deze besloten dan maar te wachten tot 08.30 uur om zich aan te sluiten bij de C groep. Na een wat moeizame start door een lekke band van het enige lid welke nog met tubes rijdt en met een nat wegdek werd dan met 10 man een rit gereden via De Maatjes, Nieuwmoer, Essen-Wildert richting Huijbergen om een koffiestop te houden in Wouwse Plantage. Huiswaarts daarna via Nispen, Horendonk en Schijf.

Het programma voor zondag 4 augustus:

 • A groep vertrekt om 08.00 uur voor eden rit met bestemming Drimmelen
 • De B groep vertrekt eveneens om 08.00 uur en hun bestemming is Woensdrecht.
 • De C groep vertrekt om 08.30 uur en de bestemming wordt bij het vertrek vastgesteld.

05.08.2019

Ofschoon het heel goed fietsweer was op zondagmorgen was de opkomst bij de A en de B groep weer ver beneden het normale gemiddelde. Voor de A groep was er een verklaring voor n.l. 8 man van hen hebben op zaterdag een flinke rit in Zuid Limburg gereden.

Zo waren er dus naar 6 man aanwezig voor hun clubrit naar Drimmelen. Via Etten Leur, Zevenbergen, Moerdijk en Lage Zwaluwe bereikten zij Drimmelen. De terugweg ging over Made, Wagenberg, ri. Terheyden, Liesbos en Etten Leur.

De B groep was met slechts 5 man nog slechter vertegenwoordigd. Voor hen stond een rit naar Woensdrecht op het programma. Via Wuustwezel, Heide-Kalmthout, Putte, Ossendrecht ging het door de polder naar Woensdrecht waar tot onze verbazing onze vaste pleisterplaats wegens vakantie gesloten was. Dan op zoek naar een nieuwe gelegenheid, maar ook in Hoogerheide was alles nog gesloten dan doorgereden naar Huijbergen waar juist een café de deuren opende. Hierna via Essen-Wildert, Nieuwmoer en Achtmaal naar huis gefietst.

De C groep was met 10 man weer het best vertegenwoordigd. Zij hebben een rit gereden via Rijsbergen, Galder en Ulvenhout naar Meerseldreef voor de koffiepauze en terug via Galder, Rijsbergen en Etten Leur.

Het programma voor zondag 11 augustus luidt als volgt:

 • De A groep vertrekt om 08.00 voor een rit met bestemming Hooge Mierde.
 • De B groep vertrekt eveneens om 08.00 uur voor een rit naar Drimmelen
 • De C groep vertrekt om 08.30 uur.

Vertrekplaats De Valk in Wernhout.

Dan worden de leden verzocht uiterlijk 11 augustus te reageren op de uitnodiging welke zij ontvangen hebben voor de wandeling en BBQ op zaterdag 24 augustus.

12.08.2019

De stormachtige wind van zaterdag was enigszins wat minder op zondagmorgen maar toch was hij nog stevig genoeg om de clubritten wat zwaarder te maken dan normaal.

Onze A groep vertrok met 8 man voor hun rit naar Hooge Mierde. Via Minderhout, Baarle Nassau, Weelde, Ravels Eel en verder langs het kanaal onder Arendonk werd de koffiestop in Hooge Mierde bereikt. Na de pauze vervolgens via Poppel, Alphen, Chaam en Galder weer terug naar huis.

De B groep was weer slecht vertegenwoordigd. Slechts 4 man stonden klaar om de geplande rit naar Drimmelen te rijden. Besloten werd gezien de windrichting een andere rit te rijden n.l. Klein Kanaal. Via Wuustwezel, Brecht en Schoten werd er van hier af langs het kanaal Antwerpen-Turnhout gefietst en een pauze genomen langs een van de gelegenheden aan het kanaal. Hierna verder tot in de buurt van Beerse en daarna via Rijkevorsel achterom Wortel Kolonie naar Wortel en Minderhout terug naar huis.

De C groep heeft met 10 man een rit gereden via De Maatjes, Nieuwmoer en Essen Wildert naar Wouwse Plantage voor de koffiestop. Hierna Via Nispen, Horendonk en Schijf terug naar huis.

Het programma voor zondag 18 augustus:

 • De A groep vertrekt om 08.00 uur voor een rit over de Oesterdam.
 • De B groep vertrekt ook om 08.00 uur voor een rit met Zondereigen als bestemming.
 • De C groep vertrek om 08.30 uur.

Vertrekplaats De Valk in Wernhout.

Dan wordt er op woensdag 21 augustus de jaarlijkse Zeelandrit gereden. Vertrek hiervoor is om 08.00 uur vanaf “De Snep” aan de Rucphenseweg in Zundert. Afstand 185 km. Deelname ook mogelijk voor niet leden. Wel dient men zich te houden aan de aanwijzingen van de leden van R.T.C.Zundert. Onderweg zijn er 2 stops.

19.08.2019

Op maandag 12 augustus bereikte ons het bericht dat ons lid Co Pijpers was overleden. Co was binnen de vereniging de grote animator bij de C groep. Hij bepaalde de routes en voerde altijd de groep aan. Hij kende ieder weggetje in de omgeving. Bovendien was hij altijd zeer hulpvaardig bij pechgevallen maar ook wanneer er binnen de vereniging een beroep werd gedaan bij organisaties waarvoor leden werden gevraagd om in te springen. Op vrijdag waren vele van onze leden aanwezig bij de crematie.

Voor de clubritten op zondag was er minimale belangstelling wat te verwachten was door de wel zeer natte omstandigheden.

Zo stonden er om 08.00 uur maar 5 leden bij de Valk voor de geplande ritten. Van de A groep 4 mensen en van de B groep maar 1 man. Besloten werd samen te rijden en onderweg te bekijken wat ze zouden doen met de route. Zo werd er koers gezet voor de geplande A rit over de Oesterdam. Via Achtmaal, Nieuwmoer, Essen-Wildert, Huijbergen, Ossendrecht kwamen ze tot aan de Oesterdam. Besloten werd om er niet over te gaan maar via de oude Zeeuwse weg naar Woensdrecht te rijden. Hier werd de koffiepauze gehouden. Na de pauze werd er met een ommetje via de Rijzende Weg langs de Mattemburgh, Heimolen, Nispen, Horendonk en Achtmaal naar huis gefietst.

Ook de belangstelling bij de C groep was deze keer minimaal. Zij hebben met 3 man hun rit gereden met een koffiestop in Meerseldreef.

Het programma voor a.s. weekend:

 • Op zaterdag het volgende onderdeel van de viering t.g.v. 40 jarig bestaan met een wandeling over de Buisse Heide en een BBQ bij ’t Anker.
 • Op zondag heeft de A groep een laatste langere rit op het programma n.l. door de Kiltunnel. Let op vertrek om 07.30 uur!!
 • De B groep heeft Steenbergen-Moerstraten als bestemming gepland. Vertrek om 08.00 uur.
 • De C groep vertrekt om 08.30 uur.

Vertrek voor alle groepen zoals gewoonlijk bij De Valk in Wernhout.

26.08.2019

Onze vereniging heeft een drukke week achter de rug. Zo is er op woensdag de jaarlijkse Zeelandrit gereden. Om 08.00 uur verzamelden zich 24 deelnemers bij De Snep aan de Rucphenseweg om aan de tocht te beginnen. Via het Hellegatsplein werd de eerste stop in Oude Tonge bereikt. Na deze pauze reed men richting Zierikzee, vervolgens over de Zeelandbrug naar Yerseke voor een iets uitgebreidere stop. Hierna via Rilland en Ossendrecht weer terug naar Zundert. Goed voor ruim 180 km.

Op zaterdag was er het volgende deel van de viering van ons 40 jarig bestaan. Eerst werd er gewandeld vanaf ’t Anker en daarna vanaf 17.00 uur was er een BBQ daar. De dag was perfect: goed wandelweer en voor de BBQ lekker buiten op het terras. Alle lof voor de mensen van de jubileumcommissie, het was een voortreffelijke dag.

Op zondag was de voorgaande dag oorzaak dat er wat verschuivingen waren in het programma. Zo vertrok de A ploeg niet om 07.30 uur maar was onderling afgesproken om een half uur later te vertrekken. Ook de geplande rit door de Kiltunnel ging niet door maar men heeft de Oesterdamtocht gereden. Deze keer waren er 9 mensen van de A ploeg om 08.00 uur bij de Valk en 3 leden van de B groep. Besloten werd samen aan de tocht te beginnen. Via Nieuwmoer, Huijbergen, Ossendrecht ging het de Oesterdam over naar Tholen waar tot onze verbazing alle drankgelegenheden gesloten waren. Na wat oponthoud dan naar Halsteren gereden en ook hier was er nog niets open. Dan koers gezet naar De Heide onder Bergen op Zoom waar het al wel aardig druk was en we dus konden genieten van een drankje. Daarna via Nispen, Horendonk en Achtmaal terug naar huis.

De C groep was ook van gemengde samenstelling met enkele mensen van de B groep als gastrenner. Zij zijn met 12 man via Achtmaal, Nieuwmoer, Essen-Wildert naar Wouwse Plantage gefietst voor de koffiestop. Daarna via Nispen, Visdonk en Schijf terug naar huis.

Het programma voor a.s. zondag vermeld voor alle groepen een wat kortere rit i.v.m. Bloemencorso. De A en de B groep vertrekken om 08.00 uur vanaf de Valk in Wernhout en de C groep vertrekt hier dan om 08.30 uur.

01.09.2019

Zoals te verwachten was de belangstelling voor het deelnemen aan onze clubritten op Corsozondag maar magertjes.

Om 08.00 uur vertrokken 8 A rijders en 2 B rijders voor hun rit. Zoals geprogrammeerd stond zou de afstand wat minder zijn dan normaal om op tijd thuis te kunnen zijn. In Putte haakten de 2 B rijders af en zijn vervolgens via Huijbergen, Wildert, Nieuwmoer en Achtmaal naar huis gefietst. De A groep reed vanaf Putte naar Zandvliet en daarna naar Ossendrecht. Zij zijn ook via Huijbergen terug naar huis gereden.

De C groep heeft met 5 man een kort ritje gereden.

Het programma voor zondag a.s. vermeld de volgende ritten

 • De A groep heeft De Heen als bestemming
 • De B groep fietst naar Castelré.

Voor beide groepen is voor de laatste keer dit seizoen de vertrektijd om 8.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

De C groep vertrekt vanaf nu om 09.00 uur vanaf dezelfde plaats.

Dan worden de leden verzocht zich tijdig aan te melden voor deelname aan het Clubkampioenschap op zondag 22 september.

09.09.2019

De verandering van starttijd heeft gezorgd voor verwarring bij de C groep. Zo waren er op de oude tijd van 08.30 uur al 3 leden aanwezig die besloten om een rit te rijden naar De Elzakker onder Prinsenbeek. Voor een van hen liep de rit minder prettig af door kettingbreuk bij terugkeer in Klein Zundert. Op de goede tijd van 09.00 startten er nog 4 leden van de C groep zij hebben het gewone ritje met als koffiestop in Essen Hoek gereden.

De A groep vertrok met 8 man voor een rit met bestemming De Heen. Via Achtmaal, Zegge, Stampersgat en de dijken rond Steenbergen ging het via Nieuw Vossemeer de brug over naar Oud Vossemeer en daarna naar Tholen waar men van de koffiepauze genoot. Hierna via Halsteren, Nispen weer terug naar huis.

De B groep was weer een beetje beter vertegenwoordigd dan de voorgaande ritten. Met 7 man vertrok men richting Loenhout waar vanwege het corso wat omleidingen moesten worden gevolgd. Hierna via Brecht, St. Lenaerts, Rijkevorsel en Wortel naar Castelre voor de koffiepauze. Het eerste gedeelte telde jammer genoeg nogal wat veel fietspaden. Na de koffie is men via Baarle Nassau, Chaam, Strijbeek, Galderse meren en Rijsbergen(langs het fietspad naast de Aa of Weerijs) terug naar huis gereden.

Voor zondag a.s. hebben zowel de A- als de B groep Gilze als bestemming staan. Let op vertrektijd 08.30 uur!! vanaf de Valk waar de C groep dus nu om 09.00 uur vertrekt.

16.09.2019

Het was zondagmorgen nog frisjes maar desondanks was er toch weer eens een goede belangstelling voor de wekelijkse clubritten.

De A groep en de B groep hadden voor hun rit Gilze als bestemming staan. De A groep vertrok met 9 man voor een andere route naar Gilze dan de B groep. Deze waren met 10 leden een kwartiertje eerder in Gilze maar hadden dan ook een kortere route genomen. Na een gezellig samenzijn daar vertrok de B groep ook iets eerder voor de terugtocht via de Slingerdreef naar Ulvenhout en langs de Galderse Meren via Rijsbergen weer naar huis.

De C groep heeft met 10 man het parkoers verkend voor de clubkampioenschappen en hebben in Loenhout een pauze genomen.

Dan vermeld het programma voor zondag a.s. voor alle groepen het Clubkampioenschap. Dit kampioenschap wordt verreden middels een tempoproef. De organisatie heeft een parkoers uitgezet wat door de leden al verkend kon worden. Het belooft druk te worden gezien het record aantal voorinschrijvingen. De leden krijgen in de loop van deze week bericht hoe laat men aanwezig dient te zijn.

23.09.2019

Onder ideale weersomstandigheden hebben wij zondagmorgen ons Clubkampioenschap afgewerkt. Hierbij ging het niet om de hoogste snelheid maar moesten de deelnemers van te voren aangeven met welke snelheid zij een bepaald parkoers wilden afleggen. Onderweg waren er nog controleposten waar ook de tussentijden werden gecontroleerd. Iedere seconde welke men te vroeg of te laat daar en aan de eindcontrole arriveerde was een strafpunt. Dat dit wat tijd nodig heeft om de juiste resultaten bekend te maken is ook de reden dat dit pas tijdens de feestavond zal gebeuren. Buiten het goede weer en een perfecte organisatie was ook de opkomst zeer groot en de organisatoren en vrijwilligers hebben dan ook eer van hun werk gehad.

Dan loopt het seizoen stilletjes aan op zijn einde en zijn er nog 4 clubritten te rijden.

Zo staat voor zondag a.s. voor de A groep een rit genaamd Klein kanaal op het programma en voor de B groep Putte. Beide groepen vertrekken voor de laatste keer dit seizoen om 08.30 uur vanaf De Valk in Wernhout. De C groep vertrekt hier om 09.00 uur.

30.09.2019

De weersvooruitzichten welke voor zondagmorgen waren afgegeven hebben ongetwijfeld gezorgd voor een wel zeer magere opkomst. Zo stonden om half negen maar twee A rijders en een B rijder bij De Valk. Besloten werd te wachten tot negen uur. Toen kwamen er nog twee C rijders en drie leden van de A groep welke de veldtoertocht gingen verkennen.

De 2 A rijders zijn samen de weg op gegaan en de 2 C rijders met de B rijder hebben het rondje Bostella gereden. Achteraf bleek het met de voorspelde regen mee te vallen. Bij het begin nog een beetje nattigheid maar het was enkel de wind welke het nog lastig maakte.

Voor a.s. zondag hopen we op beter weer. Het vertrekuur voor alle groepen is dan 09.00 uur.

De A groep fietst richting Zevenbergen en de B groep koerst naar Woensdrecht terwijl de C groep bij aanvang bepaalt welke richting men zal nemen.

07.10.2019

Zoals vorige week was de regen afgelopen zondag weer spelbreker voor de deelname aan onze clubritten. Om 09.00 uur stonden er maar 10 leden bij De Valk.

Hiervan gingen 5 man onze veldtoertocht nog een narijden. De overige 5 gingen alsnog de weg op met de aantekening dat 1 van hen aansluiting zocht bij onze overburen. De overige 4 hebben een ritje van de C groep gereden met de koffiestop in Meerseldreef.

Wij hopen dat zondag a.s. wanneer de voorlaatste clubrit gereden wordt het weer ons niet in de steek laat. Het programma vermeld voor de A groep een rit met als koffiestop Huijbergen en voor de B groep is de bestemming Wouwse Plantage. Alle groepen dus ook de C groep vertrekken om 09.00 uur.

14.10.2019

Zaterdag hebben een 13-tal leden van onze vereniging “vliegendennnetjes” verwijderd op landgoed De Moeren. Dit als dank voor het feit dat wij voor onze veldtoertocht onze route via De Moeren mogen laten lopen.

Zondag was er voor de voorlaatste rit van het seizoen nu wat meer belangstelling dan de voorgaande zondagen. Het voorspelde mooie weer speelde daar uiteraard een rol in.

Om 09.00 stonden in totaal 19 leden klaar om wekelijkse rit te gaan rijden. Niet zoals gebruikelijk in 3 groepen maar nu gingen er 4 groepjes op pad. Want naast de normale A, B en C groep gingen er ook 4 man het veld in.

De A groep heeft met 3 man het ritje Zevenbergen gereden. De B groep met 6 man Wouwse Plantage-Huijbergen en de C groep heeft in Wouwse Plantage hun stop gehouden.

Dan staat voor a.s. zondag de Sluitingsrit op het programma. Iedere groep rijdt vanaf 09.00 uur een eigen rit en we zorgen dat we rond 11.00 uur terug zijn bij ons clublokaal De Valk in Wernhout waar we onder het genot van een kop soep en een worstenbroodje nog gezellig kunnen nababbelen over het afgelopen seizoen.

21.10.2019

Gelukkig was het zondagmorgen droog zodat niets in de weg stond om het seizoen 2019 geslaagd te kunnen afsluiten. Zo stond er dan ook om 09.00 uur een groot gedeelte van onze leden klaar om aan de laatste rit van het officiële seizoen te beginnen. Om tijdig terug te kunnen zijn bij De Valk waren de routes zo aangepast dat men in geval van pech onderweg een gerichtere weg naar Wernhout zou kunnen nemen.

De A groep heeft met 11 man een rit gereden via Wuustwezel, Essen, Roosendaal, Schijf en Klein Zundert. De B groep met 8 man via Nieuwmoer, Essen-Wildert, ri. Huijbergen, Wouwse Plantage, Nispen, Horendonk en Achtmaal. De C groep tenslotte heeft rondom Rijsbergen gereden. Zo kon om 11.00 uur het seizoen afgesloten worden in ons clublokaal met snert en worstenbrood van onze bakker Gerard.

Ofschoon het seizoen nu dus ten einde is wordt er ook in de wintermaanden gewoon doorgefietst zowel op de weg als in het veld.

Vanaf nu wordt er iedere zondag vanaf 09.00 uur op de weg gefietst. Aan de hand van de belangstellenden wordt er bekeken of er in 1 of 2 groepen gefietst zal worden.

Voor de deelnemers aan de veldtoertochten staat er nu zondag de tocht van onze zustervereniging De Trappistentrappers op het programma. Onze leden spreken onderling af hoe laat ze vertrekken.

28.10.2019

Het winterseizoen is goed ingezet bij onze vereniging. Een groot gedeelte van onze leden is actief geweest afgelopen zondagmorgen. Zo waren we met 9 leden aanwezig bij de Veldtoertocht van onze zustervereniging De Trappistentrappers waar ze onder gunstige weersomstandigheden een prachtige tocht hebben kunnen rijden.

Voor de wekelijkse rit op de weg stonden er om 09.00 uur ook 15 leden bij De Valk. Besloten werd in 2 groepen te rijden.

De B ploeg heeft met 6 man een soort rit Klein Kanaal gereden waarbij deze keer klein wel zeer letterlijk was daar we slechts onder Beerse, waar ook de koffiestop was, een klein gedeelte langs het kanaal hebben gereden. Toch een geslaagde rit met veel wind.

De C ploeg heeft met de 9 andere leden een traditioneel winterritje gereden met de koffiestop in Essen Hoek.

Voor zondag a.s. vermeld de kalender voor de Veldtoertochten een rit in Terheijden en een rit in Roosendaal vanaf Huis ten Halve. Zaterdag zal in onderling overleg beslist worden waarheen men naar toe zal gaan.

Voor de ritten op de weg geldt hetzelfde als altijd. Samenkomen om 09.00 uur bij De Valk en ter plaatse beslissen hoe en waarheen men gaat rijden.

04.11.2019

De opkomst zondagmorgen was iets minder dan vorige week. Bij de veldtoertochtrijders was waarschijnlijk een feestje op zaterdagavond daar mede oorzaak van. Maar ook voor op de weg te gaan fietsen was er ets minder belangstelling.

Zo heeft de B groep met 6 mensen hun rit gereden. Deze voerde via Achtmaal, Nieuwmoer, Wildert, Huijbergen ri. Hoogerheide en daarna naar de koffiestop bij Trapke Op. Via Wouwse Plantage, Nispen, Visdonk en Achtmaal ging het terug naar huis.

De C groep heeft met 7 man een winterritje gereden met de koffiestop in Wouwse Plantage.

Aan de veldtoertocht in Roosendaal hebben 5 man deelgenomen terwijl er 3 leden in de eigen omgeving het veld zijn in gegaan. Voor zondag a.s. staat er in Ossendrecht een veldtoertocht op het programma waaraan onze mensen gaan deelnemen. Vervoer etc. wordt onderling afgesproken.

Op zondagmorgen 09.00 uur gaan we ook weer de weg op.

Nog even aandacht voor degenen die de cursus Verkeersregelaar nog moeten volgen: doe dit z.s.m.

Zoals men doorgekregen heeft wordt de feestavond gehouden op 30 november. Gelieve je deelname ook z.s.m. te bevestigen.

11.11.2019

Zondagmorgen werd de temperatuur aangegeven met een – ervoor. Desondanks viel de belangstelling om te gaan fietsen niet tegen.

Zo hebben 11 van onze leden deelgenomen aan de veldtoertocht in Ossendrecht.

Voor de ritten op de weg waren er ook 11 man komen opdagen.

De B groep reed met 6 een rit met als bestemming Zondereigen. Deze plaats werd bereikt via Galder, Chaam en Baarle Nassau. Na de pauze vervolgens via Wortel en Minderhout terug naar Wernhout.

De C ploeg reed haar winterrondje met 5 man.

Voor zondag a.s. vertrekken we weer voor de winterritjes op de weg om 09.00 uur bij de Valk in Wernhout.

Voor onze veldtoerders is nog niet bekend waar ze naar toe zullen gaan daar de veldtoertocht in Rijsbergen niet doorgaat. Op de kalender staan 2 tochten bij onze zuiderburen n.l. in Kalmthout en in Zoersel. Onderling wordt zaterdag afgesproken waar men en hoe men daar naar toe zal trekken.

18.11.2019

Voor de tweede opeenvolgende zondagmorgen lag de temperatuur rond het vriespunt. Het belette niet dat er weer gefietst werd door onze leden.

Zo trokken onze veldtoerders met 7 man naar Zoersel waar hen een mooie rit voor de wielen werd geschoven op een bijna geheel droog parkoers.

Ook voor de ritten op de weg was er voor de tijd van het jaar een behoorlijke opkomst. Zo vertrok de B groep met 8 leden voor hun rit. Jammer genoeg moest na een kleine 10 km. een van hen terugkeren naar huis vanwege een niet te stelpen bloedneus. De overige 7 vervolgden hun rit welke hen via Klein Zundert, Liesbos, Prinsenbeek naar De Elzakker voerde waar de koffiepauze werd gehouden. Inmiddels was de zon te- voorschijn gekomen en werd de rit vervolgd via Langeweg, Etten Leur en daarna via het buitengebied van Sprundel weer terug naar huis.

De C groep heeft haar winterrit gereden met 6 man. Opmerkelijk nog dat 1 van onze leden een gedeelte van het eigen veldritparkoers gereden heeft met op de “aanhanger” zijn zoontje.

Voor a.s. zondag staat er een veldtoertocht in Nieuwmoer op het programma. Onze leden zullen met de fiets de verplaatsing maken. Tijdstip van vertrek wordt nog onderling afgesproken.

De wegritten vertrekken weer om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.