05.11.2018

Op de eerste zondag van november kon de winterkleding al uit de kast worden genomen. Dat belette onze leden niet om actief te zijn op de fiets.

Op de eerste plaats waren de veldtoerders al vroeg vertrokken naar Terheyden om daar met 11 man te gaan deelnemen aan een hele mooie tocht. Ook waren er op 1 november, een vrije dag in Belgie,   al enkele van hen gaan deelnemen in Weelde.

En ook voor de wegritten was de belangstelling goed te noemen. Zo vertrok de B ploeg met 10 man voor een rit welke hen via de Wouwse Tol, Klaverenvelden naar Trapke Op onder Huijbergen voerde om daar een koffiestop te nemen. Naar huis via Wouwse Plantage, Nispen en Schijf.

Voor zondag a.s. hebben de veldtoerders Ossendrecht op het programma gezet. Onderling wordt weer het vervoer en tijdstip van vertrek geregeld.

En voor de wegritten wordt er weer om 09.00 uur door de andere groepen vanaf De Valk vertrokken.

Dan nog even aandacht voor de deelname aan de feestavond op 24 nov. Degenen die zich nog niet aangemeld hebben kunnen dat nog tot uiterlijk 18 november doen.

12.11.2018

De regenval van zaterdagnacht was waarschijnlijk de oorzaak dat de belangstelling om de fiets uit de schuur te halen niet zo groot was bij onze leden.

Zo meldden zich in totaal maar 8 leden van de B en C groep zich om hun ritje op de weg te maken. Zij besloten dan ook om gezamenlijk hun rit te rijden onder toch nog een aangename temperatuur maar met wel veel wind.

Onze veldtoerders waren ook niet met zo’n groot aantal present dan vorige week. Zij hebben met 7 man deelgenomen aan de veldtoertocht in Ossendrecht.

Voor zondag hopen we weer om met meerdere leden actief te zijn. Dat kan op de weg door om 09.00 uur aanwezig te zijn bij De Valk in Wernhout en in het veld door deelname aan de veldtoertocht in Galder.

Degenen welke aan de veldtoertocht willen deelnemen spreken onderling het vervoer af hoe en laat zij naar Galder vertrekken.

19.11.2018

Onze veldtoerders waren dit weekend op beide dagen actief. Op zaterdag hebben 4 man deelgenomen aan de veldtoertocht in Minderhout en op zondag waren 9 man naar Galder getrokken om daar deel te gaan nemen aan de veldtoertocht georganiseerd door Fietsclub Kees van Boxel in samenwerking met Sporting Oekel.

Voor de wekelijkse clubrit op de weg stonden er om 09.00 uur totaal 11 man klaar. Na wat verwarring hebben deze leden van de B en C groep toch samen hun ritje gereden met de Bostella in Essen Hoek als koffiestop.

Op zaterdag a.s. hebben wij dan ons jaarlijks teerfeest. Het belooft een succes te worden gezien het aantal aanmeldingen hiervoor. Tijdens deze avond zullen ook de uitslagen van de Aanwezigheidscompetitie en van het Clubkampioenschap bekend worden gemaakt.

En indien zondagmorgen voldoende gerecupereerd is er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de wegrit. Vertrek hiervoor om 09.00 uur bij De Valk. En de veldtoerders kunnen kiezen tussen Prinsenbeek, Nieuwmoer en Woensdrecht.

26.11.2-18

Tijdens de goed bezochte feestavond op zaterdag in ons clublokaal De Valk in Wernhout werden de uitslagen bekendgemaakt van de Aanwezigheidscompetitie en het Clubkampioenschap.

Na eerst te hebben genoten van een voortreffelijk buffet werd eerst de uitslag van het Clubkampioenschap bekendgemaakt. Dit kampioenschap werd verreden als tempoproef waar bij de deelnemers aan een vooraf door hen zelf gekozen snelheid een parkoers van deze keer ca. 42 km. moesten afleggen met onderweg 2 controles. Voor elke seconde welke men te hard of te zacht had gereden werd een strafpunt toegekend. De uitslag was als volgt:

1, Arjan Schrauwen               55 strafpunten

  1. Johan van Aert                   99 strafpunten
  2. Co Pijpers                          104 strafpunten
  3. Rinus Wirix                       106 strafpunten
  4. André Woestenberg       113 strafpunten.

Er waren 25 deelnemers waarvan 2 onderweg een controlepost hebben gemist.

Helaas was de clubkampioen niet aanwezig door familieomstandigheden maar is hem de wisselbeker de volgende dag overhandigd.

Dat we momenteel in de lift zitten met de deelname aan onze clubritten blijkt uit de uitslag van de Aanwezigheidscompetitie. Er waren 36 ritten welke meetelden voor dit klassement. Ende uitslag was: 1. gelijk: J. Kustermans, H. Mertens en C. Pijpers met 36 ritten

  1. gelijk: J. Bakkers, A. Kuijstermans en K. Hereijgers met 35 ritten.

Totaal werden er 33 leden opgenomen in het klassement welke tenminste meer dan 5 ritten aanwezig zijn geweest.

Ofschoon er tot na middernacht nog doorgevierd werd waren er zondag toch nog een aantal dapperen welke de fiets van stal hebben gehaald. Of er op de weg gereden is niet bekend maar onze veldtoertochtrijders hebben nog met 8 man aan de Veldtoertocht in Nieuwmoer deelgenomen. Overigens op zaterdag waren er ook nog 4 man naar St. Job in ’t Goor geweest om daar deel te gaan nemen aan de Veldtoertocht.

Voor komende zondag wordt er weer op de weg gefietst. Om 09.00 uur wordt er aan ons clublokaal De Valk in Wernhout vertrokken.

Onze mannen welke het veld ingaan trekken naar Rucphen om daar deel te gaan nemen aan de jaarlijkse Veldtoertocht. Onderling wordt de tijd van vertrek en de wijze van vervoer afgesproken.

03.12.2018

De hevige regenval van zondag zal voor veel van onze leden de reden zijn geweest om de fiets binnen te laten.

Of er nog dapperen zijn geweest die op de weg hun kilometers wilden maken, is onbekend.

Wel waren er 8 diehards die het slechte weer hebben getrotseerd en welke hebben deelgenomen aan de Veldtoertocht in Rucphen.

Helaas heeft een van hen de tocht niet kunnen volbrengen door een valpartij waarbij hij een enkel- en voetbreuk heeft opgelopen. Daniël vanaf deze plaats beterschap.

Laat ons hopen dat het a.s. zondag beter weer is zodat wij weer de weg op kunnen. Zoals altijd vertrekken wij voor de wegrit om 09.00 vanaf De Valk in Wernhout.

Onze “boswachters” gaan zondag deelnemen aan de Veldtoertocht in Ulicoten. Zoals gebruikelijk wordt het vertrekuur en wijze van verplaatsing onderling geregeld.

14.01.2019

In tegenstelling tot een week eerder toen we zeer gunstige weersomstandigheden hadden voor het organiseren van onze Veldtoertocht was het zondag zo maar een natte bedoening.

Dat kwam dan ook tot uiting in de interesse van onze leden om de fiets te pakken.

Slechts 3 man welke de weg op gingen en ook maar 3 man welke een rit door de velden hebben gereden.

Hopen dat het a.s. zondag beter is zodat we om 09.00 uur meer mensen bij De Valk kunnen verwachten voor een wegritje.

De mannen welke regelmatig deelnemen aan Veldtoertochten kunnen dan terecht in Halle, Brasschaat of Huijbergen. Zoals gewoonlijk wordt e.e.a. onderling afgesproken.

Nu dat de opening van het wegseizoen weer dichter bijkomt willen we ook nog even wijzen op de ritten welke op woensdagmiddag gereden worden. Hiervoor wordt er om 13.00 uur vertrokken bij De Valk in Wernhout en naargelang de belangstelling wordt er in 2 of 3 groepen gereden. Daar onze vereniging het initiatief neemt voor deze ritten worden niet-leden verzocht zich te houden aan de aanwijzingen betreft tempo en te volgen route van de mensen van R.T.C. Zundert.

21.01.2019

Zondagmorgen zullen de meeste leden van ons wijselijk besloten hebben om binnen te blijven daar Koning Winter zijn intreden had gedaan.

Toch waren er nog 6 leden komen opdagen welke een Veldtoertochtje hebben gemaakt in de eigen omgeving. Dat het koud was werd bevestigd door het feit dan men te kampen kreeg met vastgevroren onderdelen.

Of er op de weg mensen actief zijn geweest is niet bekend. Volgens verwachting zullen er op woensdagmiddag meer mensen komen opdagen om een wegrit te maken. Dat kan om 13.00 uur vanaf ons clublokaal. Er wordt naargelang de belangstelling gereden in 2 of 3 groepen.

De veldtoerders zijn van plan om zondag te gaan deelnemen aan een veldtoertocht in Kalmthout.

Voor de liefhebbers welke de weg op willen wordt er om 09.00 uur vertrokken bij De Valk in Wernhout.

Dan moeten we helaas ook melden dat ons lid Kees Haast op 80 jarige leeftijd is overleden. Na een mooie wielercarrière was Kees een regelmatige deelnemer aan onze clubritten. De laatste jaren werd het wat minder. Op vrijdag 25 januari wordt er afscheid van Kees genomen.

28.01.2019

Op vrijdag 25 januari waren veel van onze leden samengekomen in Breda om de crematieplechtigheid bij te wonen van ons lid Cees Haast. Het was een mooi en waardig afscheid.

Op zondag lieten de weergoden ons andermaal in de steek. Slechts 2 man durfden het aan om een wegritje te maken.

De veldtoerders waren met 5 man aanwezig en hebben een eigen rit gereden met een stop in Meerseldreef.

Laat ons hopen dat a.s. zondag het weer ons wel goed gezind zal zijn zodat we om 09.00 uur een wegritje kunnen rijden.

Voor de veldtoerders staat er een rit in Hoogstraten op het programma. Zoals alltijd zal overlegd worden of men gaat deelnemen of dat men een eigen rit gaat rijden.

Dan kunnen de leden een dezer dagen een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op 15 februari. Bij deze uitnodiging zal een concept toerkalender voor het a.s. seizoen worden gevoegd. Indien aanmerkingen hierop gaarne laten weten tijdens de vergadering

04.02.2019

Zoals al enkele weken het geval is waren de weersomstandigheden zondagmorgen weer twijfelachtig. De meesten van onze leden lieten dan ook verstek gaan.

De veldtoerders trokken toch nog met 6 man naar Hoogstraten om daar te gaan deelnemen aan de veldtoertocht welke heel veel deelnemers trok.

Voor de wegrit waren slechts 4 man komen opdagen. Zij hebben vanwege de plaatselijke gladheid een kort ritje gereden. Via de parallelweg richting Breda en vervolgens via Ginneken, Galder naar Meerseldreef voor de koffiestop.

Na de koffie kwam de zon er door en was de gladheid verdwenen en was het toch weer aangenaam fietsen. De rit werd voortgezet via Galder Rijsbergen en de Pannenhoef.

Voopr zondag a.s. staat er voor de veldtoerders een rit in Wuustwezel op het programma. Zoals altijd wordt er onderling afgesproken doe laat men zal vertrekken.

Dan nog even aandacht voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 februari. Aanvang 19.30 uur.

18.02.2019

Op vrijdagavond hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden. De opkomst hiervoor was goed. De overvolle Agenda werd vlot afgewerkt. Speciale aandacht was er voor het 40 jarig jubileum wat wij dit jaar zullen vieren. Om dit jubileum voor te bereiden werd er een werkgroep samengesteld.

En dan was er eindelijk op zondagmorgen prachtig weer wat dan ook resulteerde dat er voor het eerst deze winter met 2 groepen de weg werd op gegaan.

De B ploeg vertrok met 10 man voor een rit naar Hoogerheide om de koffiestop bij Trapke Op te houden. De C ploeg heeft met 7 man hun winterritje gereden.

Een aantal mensen van de A ploeg zijn nog gaan deelnemen aan de veldtoertocht in Kalmthout.

Laat ons hopen dat we a.s. zondag weer mogen genieten van mooi fietsweer. Om 09.00 uur vertrekken we dan weer vanaf De Valk voor een clubrit.

Voor onze leden welke aan de veldtoertochten deelnemen staan er ritten in Schilde en Wildert op het programma. Zoals altijd stemmen zij onderling af waar en of men gaat deelnemen.

24.02.2019

Er is op zondagmorgen steeds meer animo om de weg op te gaan. Zo werd er afgelopen zondag weer met 2 groepen vertrokken voor een wekelijkse clubrit.

De C ploeg trok met 6 man de weg op en de B groep, aangevuld met enkele mensen van de A groep, zelfs met 15 leden.

Deze laatste groep heeft een rit gereden welke hen via Ulicoten naar Meerseldreef voerde. Hier werd bij de paters een koffiepauze ingelast. Achteraf geen goede keuze daar het daar door de drukte lang duurde voor men bediend werd. Via Galder, Rijsbergen, Etten Leur ging het weer terug richting Zundert.

Onze mensen welke deelnemen aan de veldtoertochten togen met 5 man naar Essen-Wildert en hebben daar een hele mooie tocht gereden. Dit was gelijk ook de laatste veldtoertocht van het seizoen voor hen. Want voor a.s. zondag gaan ook zij weer de weg op.

Ofschoon het carnaval is wordt er toch om 09.00 uur weer bij De Valk in Wernhout vertrokken en voor het eerst dit jaar dan weer met 3 groepen.

Verder nog even aandacht voor de woensdagmiddag. Vanaf afgelopen woensdag werd er in 3 groepen vertrokken wat een succes is gebleken en daarom zal dit in de toekomst zo blijven. Voor de A ploeg was er voor de woensdag al een programma opgesteld en nu is er voor de B groep ook een programma. Zoals al eens eerder aangegeven staat deelname aan deze ritten ook open voor niet-leden. Weliswaar dient men zich te houden aan de aanwijzingen van de leden van R.T.C. Zundert. Vertrek voor deze ritten om 13.00 uur bij de Valk in Wernhout.

04.03.2019

In tegenstelling tot vorige zondag toen er ruim 20 leden aanwezig waren om een winterritje te maken, is er zondagmorgen niemand komen opdagen en de oorzaak zal niet carnaval zijn geweest zijn maar wel de overvloedige regenval.

De weersomstandigheden stonden in schril contrast met de voorgaande week. Zo waren er op woensdagmiddag meer dan 30 fietsers aanwezig om een rit te maken. Dat gebeurde dan ook in 3 groepen.

Zo reed de A groep met 16 man een rit via Ossendrecht en de polder richting Rilland Bath naar Woensdrecht en de B groep met 11 man via Bergen op Zoom naar Moerstraten.

Vanaf nu is er voor zowel de A groep als de B groep een programma opgesteld voor deze woensdagmiddagen. Maar ook de C groep rijdt dan een ritje. Ook niet-leden zijn welkom om deel te nemen doch zij dienen zich uiteraard aan te passen aan de instructies van de leden van R.T.C. Zundert. Iedere woensdag vertrek om 13.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

Dan wordt a.s. zondag het seizoen officieel geopend. Iedere groep rijdt een eigen rondje en men keert dan terug naar De Valk om hier samen wat te drinken.

11.03.2019

De openingsrit van het seizoen 2019 is ondanks de zeer slechte weersomstandigheden toch doorgegaan.

Wel was aan de belangstelling helaas te merken dat velen de voorkeur gegeven hadden om thuis te blijven.

Toch vertrokken om 09.00 de 3 groepen voor ieder een eigen ritje van ongeveer 2 uur om rond de klok van 11.00 uur terug te keren bij het clublokaal om daar de opening van het seizoen gezellig gezamenlijk af te sluiten.

De openingsrit was tevens de aftrap voor de viering van ons 40 jarig bestaan later in dit jaar.

Vanaf a.s. zondag wordt er weer gereden volgens het programma. Dit houdt in dat de A groep een rit gepland heeft met bestemming Woensdrecht en de B ploeg neemt dan een andere richting en de bestemming is daarvoor Zondereigen. De C ploeg heeft geen programma maar bekijken het van rit tot rit.

Alle groepen vertrekken nog om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

18.03.2019

Ook afgelopen zondag werden we weer getrakteerd op Maartse buien gepaard met een stevige wind. Dat zal ook wel de reden zijn geweest dat verschillende vaste deelnemers aan onze clubritten verstek lieten gaan.

De A ploeg heeft met 11 man een rit gereden met bestemming Woensdrecht.

De pauzeplaats werd bereikt via Nieuwmoer, Essen-Wildert, Huijbergen en Hoogerheide. Na deze pauze werd er via Heimolen, Wouwse Tol, Nispen en Schijf weer terug naar Wernhout gereden.

De B ploeg met 8 man vertegenwoordigd, koos een andere richting n.l. bestemming Zondereigen. Deze pauzeplaats werd bereikt via Minderhout en Wortel. Na de pauze ging het via Baarle Nassau, Ulicoten, Meerle, Meerseldreef, Galder, Rijsbergen en Klein Zundert weer terug naar huis.

De C ploeg wat slechts met 4 man vertegenwoordigd en hebben het voor hen bekende winterritje gereden.

Voor zondag staat er op het programma van de A ploeg een rit naar Zevenbergen en voor de B ploeg een rit naar Gilze.

Alle groepen vertrekken om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.