14.01.2019

In tegenstelling tot een week eerder toen we zeer gunstige weersomstandigheden hadden voor het organiseren van onze Veldtoertocht was het zondag zo maar een natte bedoening.

Dat kwam dan ook tot uiting in de interesse van onze leden om de fiets te pakken.

Slechts 3 man welke de weg op gingen en ook maar 3 man welke een rit door de velden hebben gereden.

Hopen dat het a.s. zondag beter is zodat we om 09.00 uur meer mensen bij De Valk kunnen verwachten voor een wegritje.

De mannen welke regelmatig deelnemen aan Veldtoertochten kunnen dan terecht in Halle, Brasschaat of Huijbergen. Zoals gewoonlijk wordt e.e.a. onderling afgesproken.

Nu dat de opening van het wegseizoen weer dichter bijkomt willen we ook nog even wijzen op de ritten welke op woensdagmiddag gereden worden. Hiervoor wordt er om 13.00 uur vertrokken bij De Valk in Wernhout en naargelang de belangstelling wordt er in 2 of 3 groepen gereden. Daar onze vereniging het initiatief neemt voor deze ritten worden niet-leden verzocht zich te houden aan de aanwijzingen betreft tempo en te volgen route van de mensen van R.T.C. Zundert.

21.01.2019

Zondagmorgen zullen de meeste leden van ons wijselijk besloten hebben om binnen te blijven daar Koning Winter zijn intreden had gedaan.

Toch waren er nog 6 leden komen opdagen welke een Veldtoertochtje hebben gemaakt in de eigen omgeving. Dat het koud was werd bevestigd door het feit dan men te kampen kreeg met vastgevroren onderdelen.

Of er op de weg mensen actief zijn geweest is niet bekend. Volgens verwachting zullen er op woensdagmiddag meer mensen komen opdagen om een wegrit te maken. Dat kan om 13.00 uur vanaf ons clublokaal. Er wordt naargelang de belangstelling gereden in 2 of 3 groepen.

De veldtoerders zijn van plan om zondag te gaan deelnemen aan een veldtoertocht in Kalmthout.

Voor de liefhebbers welke de weg op willen wordt er om 09.00 uur vertrokken bij De Valk in Wernhout.

Dan moeten we helaas ook melden dat ons lid Kees Haast op 80 jarige leeftijd is overleden. Na een mooie wielercarrière was Kees een regelmatige deelnemer aan onze clubritten. De laatste jaren werd het wat minder. Op vrijdag 25 januari wordt er afscheid van Kees genomen.

28.01.2019

Op vrijdag 25 januari waren veel van onze leden samengekomen in Breda om de crematieplechtigheid bij te wonen van ons lid Cees Haast. Het was een mooi en waardig afscheid.

Op zondag lieten de weergoden ons andermaal in de steek. Slechts 2 man durfden het aan om een wegritje te maken.

De veldtoerders waren met 5 man aanwezig en hebben een eigen rit gereden met een stop in Meerseldreef.

Laat ons hopen dat a.s. zondag het weer ons wel goed gezind zal zijn zodat we om 09.00 uur een wegritje kunnen rijden.

Voor de veldtoerders staat er een rit in Hoogstraten op het programma. Zoals alltijd zal overlegd worden of men gaat deelnemen of dat men een eigen rit gaat rijden.

Dan kunnen de leden een dezer dagen een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op 15 februari. Bij deze uitnodiging zal een concept toerkalender voor het a.s. seizoen worden gevoegd. Indien aanmerkingen hierop gaarne laten weten tijdens de vergadering

04.02.2019

Zoals al enkele weken het geval is waren de weersomstandigheden zondagmorgen weer twijfelachtig. De meesten van onze leden lieten dan ook verstek gaan.

De veldtoerders trokken toch nog met 6 man naar Hoogstraten om daar te gaan deelnemen aan de veldtoertocht welke heel veel deelnemers trok.

Voor de wegrit waren slechts 4 man komen opdagen. Zij hebben vanwege de plaatselijke gladheid een kort ritje gereden. Via de parallelweg richting Breda en vervolgens via Ginneken, Galder naar Meerseldreef voor de koffiestop.

Na de koffie kwam de zon er door en was de gladheid verdwenen en was het toch weer aangenaam fietsen. De rit werd voortgezet via Galder Rijsbergen en de Pannenhoef.

Voopr zondag a.s. staat er voor de veldtoerders een rit in Wuustwezel op het programma. Zoals altijd wordt er onderling afgesproken doe laat men zal vertrekken.

Dan nog even aandacht voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 februari. Aanvang 19.30 uur.

18.02.2019

Op vrijdagavond hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden. De opkomst hiervoor was goed. De overvolle Agenda werd vlot afgewerkt. Speciale aandacht was er voor het 40 jarig jubileum wat wij dit jaar zullen vieren. Om dit jubileum voor te bereiden werd er een werkgroep samengesteld.

En dan was er eindelijk op zondagmorgen prachtig weer wat dan ook resulteerde dat er voor het eerst deze winter met 2 groepen de weg werd op gegaan.

De B ploeg vertrok met 10 man voor een rit naar Hoogerheide om de koffiestop bij Trapke Op te houden. De C ploeg heeft met 7 man hun winterritje gereden.

Een aantal mensen van de A ploeg zijn nog gaan deelnemen aan de veldtoertocht in Kalmthout.

Laat ons hopen dat we a.s. zondag weer mogen genieten van mooi fietsweer. Om 09.00 uur vertrekken we dan weer vanaf De Valk voor een clubrit.

Voor onze leden welke aan de veldtoertochten deelnemen staan er ritten in Schilde en Wildert op het programma. Zoals altijd stemmen zij onderling af waar en of men gaat deelnemen.

24.02.2019

Er is op zondagmorgen steeds meer animo om de weg op te gaan. Zo werd er afgelopen zondag weer met 2 groepen vertrokken voor een wekelijkse clubrit.

De C ploeg trok met 6 man de weg op en de B groep, aangevuld met enkele mensen van de A groep, zelfs met 15 leden.

Deze laatste groep heeft een rit gereden welke hen via Ulicoten naar Meerseldreef voerde. Hier werd bij de paters een koffiepauze ingelast. Achteraf geen goede keuze daar het daar door de drukte lang duurde voor men bediend werd. Via Galder, Rijsbergen, Etten Leur ging het weer terug richting Zundert.

Onze mensen welke deelnemen aan de veldtoertochten togen met 5 man naar Essen-Wildert en hebben daar een hele mooie tocht gereden. Dit was gelijk ook de laatste veldtoertocht van het seizoen voor hen. Want voor a.s. zondag gaan ook zij weer de weg op.

Ofschoon het carnaval is wordt er toch om 09.00 uur weer bij De Valk in Wernhout vertrokken en voor het eerst dit jaar dan weer met 3 groepen.

Verder nog even aandacht voor de woensdagmiddag. Vanaf afgelopen woensdag werd er in 3 groepen vertrokken wat een succes is gebleken en daarom zal dit in de toekomst zo blijven. Voor de A ploeg was er voor de woensdag al een programma opgesteld en nu is er voor de B groep ook een programma. Zoals al eens eerder aangegeven staat deelname aan deze ritten ook open voor niet-leden. Weliswaar dient men zich te houden aan de aanwijzingen van de leden van R.T.C. Zundert. Vertrek voor deze ritten om 13.00 uur bij de Valk in Wernhout.

04.03.2019

In tegenstelling tot vorige zondag toen er ruim 20 leden aanwezig waren om een winterritje te maken, is er zondagmorgen niemand komen opdagen en de oorzaak zal niet carnaval zijn geweest zijn maar wel de overvloedige regenval.

De weersomstandigheden stonden in schril contrast met de voorgaande week. Zo waren er op woensdagmiddag meer dan 30 fietsers aanwezig om een rit te maken. Dat gebeurde dan ook in 3 groepen.

Zo reed de A groep met 16 man een rit via Ossendrecht en de polder richting Rilland Bath naar Woensdrecht en de B groep met 11 man via Bergen op Zoom naar Moerstraten.

Vanaf nu is er voor zowel de A groep als de B groep een programma opgesteld voor deze woensdagmiddagen. Maar ook de C groep rijdt dan een ritje. Ook niet-leden zijn welkom om deel te nemen doch zij dienen zich uiteraard aan te passen aan de instructies van de leden van R.T.C. Zundert. Iedere woensdag vertrek om 13.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

Dan wordt a.s. zondag het seizoen officieel geopend. Iedere groep rijdt een eigen rondje en men keert dan terug naar De Valk om hier samen wat te drinken.

11.03.2019

De openingsrit van het seizoen 2019 is ondanks de zeer slechte weersomstandigheden toch doorgegaan.

Wel was aan de belangstelling helaas te merken dat velen de voorkeur gegeven hadden om thuis te blijven.

Toch vertrokken om 09.00 de 3 groepen voor ieder een eigen ritje van ongeveer 2 uur om rond de klok van 11.00 uur terug te keren bij het clublokaal om daar de opening van het seizoen gezellig gezamenlijk af te sluiten.

De openingsrit was tevens de aftrap voor de viering van ons 40 jarig bestaan later in dit jaar.

Vanaf a.s. zondag wordt er weer gereden volgens het programma. Dit houdt in dat de A groep een rit gepland heeft met bestemming Woensdrecht en de B ploeg neemt dan een andere richting en de bestemming is daarvoor Zondereigen. De C ploeg heeft geen programma maar bekijken het van rit tot rit.

Alle groepen vertrekken nog om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

18.03.2019

Ook afgelopen zondag werden we weer getrakteerd op Maartse buien gepaard met een stevige wind. Dat zal ook wel de reden zijn geweest dat verschillende vaste deelnemers aan onze clubritten verstek lieten gaan.

De A ploeg heeft met 11 man een rit gereden met bestemming Woensdrecht.

De pauzeplaats werd bereikt via Nieuwmoer, Essen-Wildert, Huijbergen en Hoogerheide. Na deze pauze werd er via Heimolen, Wouwse Tol, Nispen en Schijf weer terug naar Wernhout gereden.

De B ploeg met 8 man vertegenwoordigd, koos een andere richting n.l. bestemming Zondereigen. Deze pauzeplaats werd bereikt via Minderhout en Wortel. Na de pauze ging het via Baarle Nassau, Ulicoten, Meerle, Meerseldreef, Galder, Rijsbergen en Klein Zundert weer terug naar huis.

De C ploeg wat slechts met 4 man vertegenwoordigd en hebben het voor hen bekende winterritje gereden.

Voor zondag staat er op het programma van de A ploeg een rit naar Zevenbergen en voor de B ploeg een rit naar Gilze.

Alle groepen vertrekken om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

25.03.2019

Tijdens de 3e zondag van het officiële seizoen waren de weersomstandigheden nu eens gunstig voor ons, weliswaar ’s morgens nog frisjes maar voor de rest goed fietsweer.

De A-ploeg heeft met 10 man een rit gereden met Zevenbergen als pauzeplaats. Men bereikten Zevenbergen via Rijsbergen, Effen, Liesbos, Prinsenbeek en Zevenbergse Hoek. Terug naar Wernhout ging het via Etten Leur en Klein Zundert.

De B ploeg vertrok met 13 mannen en 1 vrouw voor een rit met bestemming Gilze. Men bereikten Gilze via Galder, Chaam en Alphen. Onderweg hier naar toe noteerden men 1 lekke band. Na de pauze is er via Bavel, Ulvenhout, Galderse Meren, Rijsbergen en Klein Zundert terug huiswaarts gefietst.

De C ploeg was met 6 man vertegenwoordigd en hebben een rit gereden naar Essen Hoek. Men bereikten deze plaats via De Maatjes, Achterhoek en de Kalmthoutse Heide. Na de koffie via Essen en Schijf terug naar huis.

Voor zondag 31 maart vermeld het programma voor de A ploeg een rit met Zondereigen als bestemming en voor de B ploeg staat hiervoor Wouwse Plantage als bestemming.

Voor alle ploegen is het vertrekuur nog 09.00 uur. Vergeet echter niet dat de zomertijd dan is ingegaan en men de klok 1 uur vooruit zal moeten zetten.

01.04.2019

Zondagmorgen was het iets minder druk bij ons Clublokaal De Valk in Wernhout dan vorige week.

Voor de rit naar Zondereigen van de A groep waren er 8 man aanwezig. Zij zijn via Meerle, Chaam Ulicoten, Baarle Nassau naar Zondereigen gereden voor hun koffiepauze. Hierna ging het vi Merksplas, Rijkevorsel langs Hoogstraten terug naar Wernhout.

De B ploeg vertrok met 13 man en hebben de vroegere winterrit gereden welke hen via Wuustwezel, Heide Kalmthout, Putte en Huijbergen naar de koffiestop bij Trapke Op voerde. Na de pauze via Wouwse Plantage, Nispen, Horendonk en Schijf weer terug naar huis.

De C ploeg tenslotte heeft met 5 man een rit gereden met pauze in Meerseldreef. Deze bestemming werd bereikt via Zundert, Oekel, Effen, Ulvenhout en Galder.

Na de pauze terug via Galder, Rijsbergen, Pannenhoef en Klein Zundert.

Voor zondag a.s. staat er voor de A ploeg een rit met bestemming Huijbergen op het programma en voor de B ploeg een rit naar Zevenbergse Hoek.

Vertrektijd voor alle groepen nog steeds 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

08.04.2019

De belangstelling van onze leden voor de wekelijkse clubritten op zondagmorgen was iets beter dan vorige week. Of dat met het mooie weer te maken had of met de wielerkoorts voor de Ronse van Vlaanderen is niet te zeggen.

De A groep vertrok met 9 man voor een rit met als pauzeplaats Huijbergen. Deze werd bereikt via Wuustwezel, Heide Kalmthout, en Putte. Na de koffie ging het huiswaarts via Wouwse Plantage, Wouw, Nispen en Schijf.

De B groep was met 14 man heel goed vertegenwoordigd voor een rit welke hen via Sprundel, Etten Leur, Zevenbergen en Zevenbergse Hoek naar de Elsakker onder Prinsenbeek voerde. Hier werd lekker in de zon op het terras genoten van een drankje. Na deze pauze ging het via Liesbos, Etten Leur en Klein Zundert weer terug naar huis. Onderweg viel er 1 lekke band te noteren.

De C ploeg heeft mede door blessures en verplichtingen elders met slechts 4 man hun ritje gereden. Zij zijn via Achtmaal, Schijf, Roosendaal en Nispen naar de koffiepauze in Essen Hoek gereden. De terugweg liep via Essen, Schijf weer terug naar huis.

Voor zondag a.s. staat er voor alle groepen op het programma een wat kortere rit. Om 09.00 wordt er hiervoor vertrokken bij DE Valk. De bedoeling is dat alle groepen dan om 11.00 uur hier terug zijn omdat er in het kader van ons 40 jarig bestaan een groepsfoto wordt gemaakt en er de overhandiging zal zijn van wielerpetjes van onze vereniging. Hierna wordt er eveneens i.v.m. met het jubileum een lunch geserveerd. We verwachten deze dag dan ook al onze leden.

15.04.2019

Nog nooit waren er zo veel leden komen opdagen om deel te nemen aan de wekelijkse clubritten dan afgelopen zondag .Ze vormden de eerste van verschillende activiteiten i.v.m. het 40 jarig bestaan van onze vereniging

Om 09.00 werd er vertrokken door de 3 groepen welke ieder hun eigen rondje hebben gereden om rond 11.00 uur terug te zijn bij ons clublokaal De Valk in Wernhout.

Hier werd een nieuwe groepsfoto gemaakt waarbij ook onze sponsoren werden betrokken. Dat het aantal leden is toegenomen werd duidelijk door de problemen welke het opleverden om allen op de foto te kunnen krijgen. Nadat de fotografe haar werk had afgerond werd er door iedereen aangeschoven voor een voortreffelijke lunch. Later dit jaar volgen er nog nieuwe activiteiten.

Voor het komende weekend hebben we i.v.m. Pasen een dubbel programma.

Op 1e Paasdag heeft de A groep een rit naar Gilze op het programma staan en de B groep een rit met bestemming Zoersel.

Voor 2e Paasdag fietst de A groep naar Steenbergen en de B groep naar Gilze.

Opgelet voor beide dagen is voor zowel de A groep als de B groep het vertrekuur nu 08.30 uur.

De C groep vertrekt nog om 09.00 uur vanaf De Valk in Wernhout.

22,04.2019

Het Paasweekend van 2019 kan men bijschrijven als uitstekend voor zowel de actieve als de passieve wielerliefhebber onder ons.

De weersomstandigheden waren prima en we hebben kunnen genieten op 1e Paasdag van een sublieme Mathieu van der Poel.

Zelf waren we op beide Paasdagen ook actief.

Op 1e Paasdag startten zowel de A- groep met 8 man als de B-groep met 8 man voor een rit naar Gilze. Beide groepen met een verschillend parkoers maar we hoopten elkaar te treffen bij de pauzeplaats. Helaas was die gesloten dus hebben we op verschillende plaatsen van de koffie genoten. Toch kwamen we elkaar nog tegen op de terugweg n.l. in de Slingerdreef onder Ulvenhout.

Op 2e Paasdag heeft de A groep met 14 mannen en vrouwen een rit naar Steenbergen gereden.

De B groep was met 10 man vertegenwoordigd voor een rit met als bestemming Zoersel. Onderweg kregen we te maken met een opengebroken weg tussen Wechelderzande en Zoersel. Ook nu kwamen we bij de gebruikelijke pauzeplaats te maken met een gesloten deur en even verder in Westmalle konden we ook al niet een locatie vinden zodat we doorgereden zijn naar Trapke Op aan het kanaal onder Brecht. Mede door het feit dat het aantal kilometers beduidend meer was dan voorzien waren we nu wat later terug.

De C groep heeft op beide dagen met repectievelijk 5 en 7 man een rit in de omgeving gereden en hebben hun koffiepauze steeds in Meerseldreef gehouden.

Ook voor het volgend weekend is er i.v.m. Koningsdag een dubbel programma. De A groep heeft op Koningsdag een rit naar het Klein Kanaal op het programma staan en de B groep zoekt de Zuidwesthoek op n.l. Woensdrecht.

Op zondag gaat de A ploeg naar Ravels en de B groep naar Dinteloord.

Beide dagen vertrek om 08.30 uur.

Voor de C groep is het vertrek nog op beide dagen om 09.00 uur.

29.04.2019

We vallen dit jaar van het ene uiterste in het andere wat betreft de weersomstandigheden. Vorig weekend nog prachtig weer en dit weekend veel regen wat van invloed was op de deelname aan het dubbele fietsprogramma.

Zo waren er op zaterdag, Koningsdag, maar 6 leden welke zich meldden voor het afwerken van het programma. De A en B groep hebben samen met 3 man een ronde gereden via Achtmaal, Nieuwmoer, Achterbroek, Kalmthout, Kalmthoutse Heide, Huijbergen, Wouwse Plantage, Nispen en Schijf. De C groep heeft ook met 3 man ongeveer dezelfde route gereden.

Opgemerkt moet worden dat op zaterdag er 5 leden van de A groep een versie gereden hebben van Luik-Bastenaken-Luik.

Op zondag was het iets drukker maar duidelijk waren er nog velen die er niet verkozen om een nat pak te gaan halen.

Zo waren er van de A groep maar 5 man welke een rit gereden hebben rondom Baarle Nassau.

De B groep was iets beter vertegenwoordigd met 8 man. Hun rit verliep via Rucphen, Zegge, Halderberge, Stampersgat naar Dinteloord waar een koffiestop werd gehouden. Hierna via Gastels Veer, Roosendaal, Nispen, Horendonk en Lange Schouw terug naar huis.

De C groep heeft met 5 man hun zondagse rit gereden.

Voor zondag a.s. heeft de A groep een rit voorzien naar Nieuw Vossemeer en de B groep fietst naar Ravels-Eel.

Let op vertrek voor de A en de B groep om 08.00 uur!!

De C groep vertrekt nu om 08.30 uur.

06-05-2019

De vooruitzichten voor afgelopen zondag waren weer niet zo goed. Fris en nat werd er voorspeld. Gelukkig bleven we van het laatste gespaard. De toch wel stevige wind zorgde er voor dat we slechts een verdwaalde regendruppel hebben gevoeld maar meer ook niet.

De A groep was op 2 fronten vertegenwoordigd n.l. 3 man hebben deelgenomen aan de veldtoertocht vanaf De Moerse Bossen en 6 man hebben de eigen clubrit gereden naar Nieuw Vossemeer. Deze bestemming werd bereikt via Achtmaal, Horendonk, Nispen, Wouwse Tol en Halsteren. In Nieuw Vossemeer hebben ze een nieuw koffieadres gevonden. Na de pauze ging het via Steenbergen, Roosendaal, Nispen, Schijf weer terug naar huis.

De B groep heeft een rit gereden naar Ravels-Eel. Met 11 man ging het via Meerseldreef, Meerle, Ulicoten, Baarle Nassau en Weelde naar de koffiestop. Hierna is er via Weelde, Poppel, Alphen, Chaam, Galder, Rijsbergen en Klein Zundert koers gezet naar huis.

De C groep heeft met 4 man hun rit afgewerkt welke liep via Rijsbergen, Galder en Ulvenhout naar Meerseldreef voor de koffiepauze en daarna terug naar huis via Galder, Rijsbergen en Etten Leur.

Voor zondag vermeld het programma voor de A groep een rit naar Drimmelen en voor de B groep naar Steenbergen-Moerstraten.

Vertrek voor beide groepen om 08.00 uur. De C groep vertrekt om 08.30 uur.

13.05.2019

Het was zondag Moederdag en voor al onze groepen liepen de wekelijkse clubritten voorspoedig zodat iedereen op tijd thuis kon zijn om deze dag te vieren.

De A groep heeft met 11 mannen en 1 vrouw de traditionele clubrit naar Drimmelen gereden. Via Etten Leur, Zevenbergen, Moerdijk en Lage Zwaluwe werd de pauzeplaats bereikt. Terug naar huis ging via Hooge Zwaluwe, Wagenberg, Prinsenbeek, Etten-Leur en Klein Zundert.

Bij de B groep ontbraken enkele vaste gezichten en zij zijn met 9 man op pad gegaan om via Achtmaal, Horendonk, Nispen, Wouwse Tol, Halsteren, Kladde en Steenbergen de koffiestop in het buitengebied tussen Steenbergen en Moerstraten te bereiken. Na de pauze ging het via Roosendaal, Nispen, Horendonk en Schijf weer huiswaarts.

Dan de C groep zij hebben met 8 man een rit gereden welke hen via de Kalmthoutse Heide naar de koffiestop in Essen Hoek voerde. Na de pauze via Nispen, Horendonk en Schijf naar huis.

Voor zondag a.s. vermeld het programma voor de A groep een rit naar Hooge Mierde en voor de B groep is de bestemming Woensdrecht Vertrek voor deze beide groepen is 08.00 uur vanaf De Valk in Wernhout waar de C groep dan weer om 08.30 uur vertrekt.

20.05.2019

De weersomstandigheden zondagvoormiddag waren voor onze groepen verschillend, zo heeft de A groep bij het vertrek wat motregen gehad en onderweg nog een buitje terwijl de B groep vanaf het vertrek tot men bijna thuis was voortdurend nat heeft gevoeld.

De A groep heeft met 10 man een rit naar Hooge Mierde gereden. De route liep via Minderhout, Baarle Nassau, Weelde, Ravels Eel, ri. Arendonk naar de pauzeplaats in Hooge Mierde. Na de koffie ging het terug via Poppel, Alphen, Chaam, Strijbeek en Galder.

De B groep is met 8 man via Wuustwezel, Heide-Kalmthout, Putte, Ossendrecht en de polder ri. Rilland naar Woensdrecht gereden. Na de pauze bij Non Plus Ultra is men via de Mattemburgh, Heimolen, Nispen, Horendonk en Schijf naar huis gefietst. Na Heimolen even een omleiding gevolgd i.v.m. met de BWF kampioenschappen.

De C groep trotseerde de regen met 7 man en hebben een rondje gereden via Schijf, Roosendaal en Nispen naar Essen Hoek voor hun koffiepauze. Terug naar huis ging het via Essen, Horendonk en Schijf. Zij hadden met de nodige pech te maken vanwege totaal 3 lekke banden.

Zondag staat zowel voor de A groep als de B groep de traditionele rit naar Scherpenheuvel op het programma. Let op vertrek is dan om 07.30 uur vanaf De Valk in Wernhout. Er zal een volgwagen aanwezig zijn.

Dan op donderdag, Hemelvaartsdag fietst de A groep de rit over de Oesterdam en de B groep heeft weer Woensdrecht op het programma staan. Vertrek voor beide groepen om 08.00 uur. Aangetekend moet worden dat i.v.m. ronde van Wernhout men tijdig thuis moet staan daar verschillende van ons daarvoor als vrijwilliger hun medewerking gaan verlenen.

Op zondag en donderdag vertrekt de C groep om 08.30 uur.