De club heeft een A-, B- en een C-groep. De A-groep rijdt een gemiddelde van ca. 27 tot 30 kilometer per uur. De B-groep rijdt gemiddeld ca. 25 tot 28 per uur en de C-groep rijdt een gemiddelde van ca. 20 tot 25 km. per uur. Een en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij alle groepen geldt het motto ‘Samen Uit Samen Thuis”. Iedere zondagmorgen wordt er door de drie groepen een clubrit gereden en iedere woensdagmiddag wordt er door twee of drie groepen een vrije rit gereden. In de winterperiode wordt er door de A-, de B- en de C-groep respectievelijk een afstand gereden van ca. 70, 60 en 50 kilometer. In de zomerperiode bedraagt de te rijden afstand ca. 100, 80 en 60 kilometer.