De algemene ledenvergadering is, ofschoon er toch heel wat agendapunten waren, vlot verlopen. Voornaamste bespreekpunt was het in het leven roepen van een derde fietsgroep. Na wat voor- en tegenargumenten werd besloten dit een kans te geven. De nieuwe groep komt qua tempo tussen de A- en B-groep. Ook werd besloten om geen volgwagen meer in te schakelen omdat er dan drie groepen fietsen en men te veel aan de beurt zou komen om te rijden.

Algemene Ledenvergadering 3 februari 2017