Takenverdeling bestuursleden

In verband met de nieuwe samenstelling van het bestuur informeren wij u over de nieuwe taakverdelingen:   Will Hereijgers, voorzitter Contactgegevens: will.hereijgers@hotmail.com / 06-50630299 Peter Struijs, secretaris Peter is aanspreekpunt voor alle administratieve aangelegenheden zoals lidmaatschap, adreswijzigingen etc. Ook ‘Lief