In verband met de nieuwe samenstelling van het bestuur informeren wij u over de nieuwe taakverdelingen:

 

Will Hereijgers, voorzitter

Contactgegevens: will.hereijgers@hotmail.com / 06-50630299

Peter Struijs, secretaris

Peter is aanspreekpunt voor alle administratieve aangelegenheden zoals lidmaatschap, adreswijzigingen etc.

Ook ‘Lief en Leed’ kan bij hem worden doorgegeven, Liliane van Trijp zal dit vervolgens verder verzorgen.

Contactgegevens: struske@home.nl / 06-46364343

Cees Oostvogels, penningsmeester

Cees is aanspreekpunt voor alle financiële zaken van de club.

Cees verzorgt en beheert tevens de wielerkleding van de club.

Contactgegevens: ceesoostvogels@home.nl / 06-23806434

Toon Anthonissen, bestuurslid

Contactgegevens: alm.anthonissen@home.nl  / 06-44423816

Liliane van Trijp, bestuurslid

Contactgegevens:  johanliliane@gmail.com  / 06-12714383

Gerard van Hassel, bestuurslid

Contactgegevens: gerardvanhassel@gmail.com / 06-53332499

Cees van der Kloot is geen lid van bestuur maar hij verzorgt de rit- en fotoverslagen in o.a. de Zundertse Bode

Contactgegevens: cees.vdkloot@gmail.com / 06-27015530

 

 

 

 

 

 

Takenverdeling bestuursleden